Postări

”Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul”

Domnul Isus vine în ținutul Gadarenilor,și este întâmpinat de un îndrăcit care făcea foarte multe lucruri rele,fiindcă era stăpânit de un duh necurat. Putem observa aici ce face păcatul și duhurile necurate cu omul.Era de nestăpânit,nimic nu îl putea ține legat,avea locuința în morminte…Ferească-ne Dumnezeu de așa ceva. Interesant de observat că acest îndrăcit,când L-a văzut pe Domnul Isus,a alergat la El și I s-a închinat.Marcu 5.6 Și duhurile necurate Îi se închină Lui? Înțelegem că toate lucrurile Îi sunt supuse Domnului Isus Matei 28.18 Binecuvântat fie Numele Lui. Duhurile necurate Îl cunosc pe Domnul Isus(Marcu 5.7) Vedem aici că omul acela era stăpânit de o legiune de duhuri necurate. Dragi cititori,nu este de jucat cu păcatul,el te robește,pune stăpânire pe tine. Rețineți ! David doar a privit…și a ajuns la curvie apoi la crimă. Păcatul a intrat în lume prin pofta rea,care este o închinare la idoli. Coloseni 3.5 Dragii mei,Domnul Isus vine,venirea Sa este tot mai aproape,evenim

Chemarea la o relaţie personală

Ipocrizia este o atitudine

LĂSAȚI COPILAȘII

Creșterea spirituală

Chemarea la pregătire

Dă-i dragoste lui Agape

ATINGEREA MÂINILOR LUI HRISTOS

Uciderea uriașilor

Țelul misionarului

Căutați Înțelepciunea lui Dumnezeu

FARISEUL ȘI VAMEȘUL