17 IULIE

  Fapt. Ap. 27:13 „Sufla un vînt uşor de miazăzi, şi ca unii care se credeau stăpîni pe ţintă, au ridicat ancorele..." 

Un vînt uşor, plăcut, care te poate face să gîndeşti că eşti stăpîn pe soartă, este adesea primul semn al furtunei distrugătoare care vine peste cei care ascultă mai de grabă de ce spun „cîrmacii" decît de ce spune Dumnezeu în Cuvîntul Său. Să fim atenţi la acest vînt uşor, ori din ce direcţie ar veni ! Dumnezeu v-a vorbit, dar voi n-aţi vrut să luaţi seama la înştiinţarea Lui şi se pare că totul merge liniştit în viaţa voastră.

 Dar divolul este pe cale de a vă hrăni cu o închipuire din care vă veţi trezi, cînd va fi poate prea tîrziu. Este un lucru extrem de solemn să ascultăm de Dumnezeu, căci lucrul acesta nu va rămînea nepedepsit. În curînd vîntul furtunos va începe să sufle şi veţi vedea atunci ce înseamnă să vă sustrageţi de la ascultarea de voia şi Cuvîntul Lui. Sau poate aţi mers împreună cu Domnul Isus, aţi ascultat şi aţi avut experienţe binecuvîntate cu El, dar ispita a venit, chemarea voastră a fost pusă la încercare şi cineva s-a interpus ca „cîrmaci" între voi şi El. L-aţi ascultat şi v-aţi abătut de pe drumul corect. 


Cu acel cîrmaci pe care l-aţi acceptat, aţi experimentat poate un fel de bucurie şi de exuberanţă (vioiciune), gîndind că era o binecuvântare a lui Dumnezeu dar, neîntrebîndu-1 pe El cu privire la acel „cîrmaci", v-aţi aşezat singuri în faţa unui naufragiu. Metoda lui Satan, este de a vă pune înainte nişte „cîrmaci" care pretind că ştiu mai bine decît Dumnezeu. Oh, aceşti cîrmaci care sînt cauza naufragiului atîtor credincioşi care au început bine, dar care la urmă va duce negreşit la pierderea cununilor ! Să nu ne încredem în aceste vînturi uşoare care bat azi din toate părţile; vor fi fără-ndoială, urmate de furtună şi de dezastru. 

La început este plăcut, ne încîntă şi ne transportă în irealitate, dar trezirea din ea va fi dureroasă. În vremurile acestea din urmă sînt multe glasuri atrăgătoare, dar înşelătoare căci Satan, ca să înşele pe oameni, „se transformă în înger de lumină". Să ascultăm numai de glasul Bunului Păstor. Să nu ridicăm niciodată ancora fără a fi siguri de voia lui Dumnezeu şi să nu acceptăm alt traseu pentru vieţile noastre decît cel stabilit de El. Vîntul uşor este înşelător ! El începe cu o uşoară neascultare de Dumnezeu, dar va duce sigur la naufragiu şi la pierderea a tot, afară de vieţile noastre. Să căutăm prin citirea Cuvîntului şi prin rugăciune să cunoaştem voia lui Dumnezeu. „Dumnezeu ne dă suficientă lumină ca să deosebim voia Lui, dar apoi, El aşteaptă ca să o ascultăm. Cînd am ascultat, tot El ne va face să vedem rezultatele binecuvîntate." - J.N.D. În ascultarea strictă de Cuvîntul Lui, nu este naufragiu, nu este nici o pagubă, ci numai o cunună care ne aşteaptă.