28 IULIE

 Romani 5:5 „însă nădejdea aceasta nu înşală." Pentru cei ce au această nădejde, este totdeauna o uşă deschisă către orice dorinţă bună şi chiar „împotriva oricărei nădejdi" (Romani 4:18), este un drum croit în ciuda greutăţilor, un viitor asigurat cu toate sfidările vrăjmaşului. Nădejdea aceasta este expresia puterii învierii, este izvorîtă din ea şi vine din cer. 

Este o plantă care încolţeşte într-un sol anumit şi într-un climat anumit: climatul împrejurărilor potrivnice şi solul greutăţilor de tot felul şi al luptelor care nu vor înceta pînă la plecarea noastră de aici. Nădejdea care nu înşală supravieţuieşte cînd totul se năruie. Ea îşi adînceste rădăcinile în terenul solid al crucii fără de care nici credinţa nici nădejdea n-ar exista. 

Orice se întîmplă în lume şi în viaţă, acela care are această nădejde ştie că Dumnezeu este credincios şi că totul lucrează spre binele său. El este izbăvit de vederi mărginite, de scopuri egoiste, şi de iubirea de sine. Cunoaştem noi această revărsare a puterii învierii în viaţa noastră ? Duhul Sfînt ne-a fost dat pentru ca ea să ns fie transmisă. Acceptaţi ca El să excludă din inimile voastre tot ce nu este de la El şi nădejdea aceasta va creşte în voi şi veţi realiza că ea nu înşeală pe acela care o stăpîneşte şi care este stăpînit de ea !

 Nădejdea aceasta care nu înşeală va aduce în viaţa voastră marele torent al iubirii Domnului Hristos, care s-a dat în întregime pe El însuşi, pentru ca şi noi să învăţam să ne dăruim Lui pe noi înşine, fără rezerve şi ca urmare, viaţa noastră se va dărui altora, fără condiţii şi cu o rîvnă adevărată pentru mîntuirea sufletelor, cît şi pentru nevoile de orice fel ale sfinţilor şi ale adunării. Această schimbare se poate face în voi chiar acum. Este vorba de o hotărîre de luat: să vă dăruiţi în totul... şi dragostea lui Dumnezeu va fi turnată în inima voastră împreună cu Duhul învierii. 

O inimă, căreia Duhul lui Dumnezeu îi transmite nădejdea care nu înşală, este ca rouă care vine de sus şi care este dătătoare de viaţă (Isaia 26:19) „este ca rouă Hermonului,... căci acolo dă Domnul binecuvîntarea, viaţa pentru veşnicie." (Psalmii 133:3). în lupta vieţii, în greutăţi şi împrejurări potrivnice, această rouă de sus, nădejdea care nu înşeală, va dovedi că Dumnezeu este credincios; El „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa,..." - (Romani 15:13).