29 IULIE

 

Romani 1:16

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru

mîntuirea fiecăruia care crede."

Nişte misionari creştini s-au dus să vestească Evanghelia în Groenlanda, unde locuitorii erau

tare sălbatici şi înapoiaţi. 'Ei au început să înveţe pe groenlandezi lucrurile de căpătenie ale

credinţei, începînd cu cunoaşterea despre Dumnezeu. Dar ei nu înţelegeau şi de la o vreme s-au

hotărît să omoare pe misionari. Cîţiva din ei au năvălit în casa unuia dintre misionari pe care l-au

găsit scriind o carte.

- „Ce este asta ?" a întrebat şeful lor.

- „O carte" răspunse misionarul.

- „Ce este aia „carte" ? întrebă din nou căpătenia lor.

- „Carte este un lucru care vorbeşte".

- „Ia fă-o să vorbească".

Atunci misionarul a început să citească de la Matei, capitolele 26 şi 27 pe care tocmai le

isprăvise de tradus în limba groenlandeză. Cele citite, despre răstignirea Domnului Isus, i-au

zdrobit inima căpeteniei groenlandeze, care a crezul în Domnul Isus chiar pe loc. De atunci, o

mare trezire creştină s-a făcut în Groenlanda. Ce n-a făcut munca îndelungată cu alte lucruri, a

făcut citirea despre suferinţele Domnului Isus.

Citiţi Biblia cu interes, căci în adevăr ea are puterea de a zdrobi inima, dar în acelaşi timp, de

a o şi mîngîia nespus. Biblia este singura carte din lume care nu flatează pe om, ci îl arată aşa

cum este: un păcătos pierdut, dar tot Biblia îl descoperă pe Domnul Isus în toată frumuseţea,

bunătatea, gingăşia, slava şi puterea Sa, îl descoperă ca pe Acela care a venit să-1 ridice pe

păcătosul pierdut, făcînd din el un păcătos iertat şi fericit, un copil al lui Dumnezeu.

Da, Biblia sau Cuvîntul lui Dumnezeu este Cartea cărţilor, este cu adevărat puterea lui

Dumnezeu pe care oamenii nu au putut s-o nimicească. Cineva spunea într-o revistă străină, că

împotriva Bibliei s-au scris dealungul anilor atîtea cărţi încît, dacă ar fi posibil să se strîngă

împreună, ar face un deal de cărţi. Ele toate au dispărut, dar Biblia a rămas în picioare, traversînd

veacurile şi cîştigînd suflete cu milioanele, schimbîndu-le viaţa din temelie şi făcînd din ei

oameni cu totul noi. Biblia este singura carte din lume care a fost tradusă în peste 1500 de limbi

şi dialecte. „Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două

tăişuri, pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, judecă gîndurile şi intenţiile inimii." -

Evrei 4:12.