ACEASTA SA VA ÎNSUFLEŢEASCĂ.

 14 IULIE

ACEASTA SA VA ÎNSUFLEŢEASCĂ.

Filipeni 4.8

Ce să ne însufleţească? Neiubirea, intriga, răul, sau neiubirea de fraţi? Răul se găseşte foarte repede şi

foarte uşor, aşa că nu trebuie căutări îndelungate. În Sfânta Scriptură stă scris: „TOT ce este adevărat, tot ce este

vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit

orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească." Este nevoie mai întâi ca noi, personal să ne însuşim

aceste calităţi şi să le avem apoi ca ghid pe calea păcii. O, de-am avea ochii lui Barnaba care, atunci când a

venit în Antiohia (Fapte 11.23) şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat! Fără îndoială că a văzut la acei tineri

credincioşi câte ceva care mai trebuia îndreptat, dar el era un „om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă" şi

pentru el era o bucurie să se ocupe de credincioşi.

Aceasta este una din tainele păcii. Dacă inima se găseşte plină de Domnul Isus atunci nu mai este loc

pentru îngâmfare, înălţare sau duh de judecată, ci la vederea lucrării lui Dumnezeu inima se umple de bucurie.

Nimeni nu poate să se simtă bine în faţa lui Dumnezeu câtă vreme inima nu-i va fi zdrobită şi golită de tot ce 

este în ea. Dumnezeu îşi găseşte plăcerea numai într-o inimă zdrobită şi numai o inimă zdrobită e fericită cu

Dumnezeu. Când inima e astfel întărită în cunoaşterea lui Dumnezeu, iubirea pentru fraţi şi pentru Adunarea

Domnului va însufleţi acel suflet. Trăim într-un veac de rânduieli şi datini. Aerul care înconjoară bisericile

oficiale este îmbâcsit de statutele unor religii de tradiţie, care dezbracă sufletul de Cristos şi de mântuirea Lui.

Diavolul îi înşeală pe creştini că ei măresc pe Cristos prin ţinerea a tot felul de datini şi forme, căci ştie, că în

felul acesta, Cristos e dat la o parte cu desăvârşire, în timp ce formele ajung să fie ţinute cu sfinţenie. Iată de ce

trebuie să ne însufleţească tot ce este după Sfânta Scriptură şi NUMAI după ea.