Ai ajuns tu până la cămările …

 29 Iulie

Ai ajuns tu până la cămările …

pe care le păstrez pentru vremurile de strâmtorare?

(Iov 38:22 - 23)

Încercările noastre sunt mari oportunităţi, dar mult prea des noi le vedem pur şi

simplu ca nişte mari obstacole. Dacă am recunoaşte în fiecare situaţie dificilă ceva ales de

Dumnezeu ca să ne dovedească dragostea Lui pentru noi, fiecare obstacol ar deveni atunci

un loc de adăpost şi de odihnă, şi o demonstraţie faţă de alţii a puterii Lui inexprimabile.

Dacă am căuta semnele lucrării Lui glorioase, atunci fiecare nor ar deveni în adevăr un 

curcubeu, şi fiecare trecătoare prin munţii de dificultăţi va deveni o cale de ascensiune, de

transformare şi de glorificare.

Dacă ne-am uita la trecutul nostru, mulţi dintre noi am realiza că momentele în care

am îndurat cel mai mare stres şi am simţit că toate căile noastre sunt blocate au fost

momentele în care Tatăl nostru ceresc a ales să facă cele mai bune lucruri pentru noi şi să

ne dea cele mai mari binecuvântări ale Sale.

Cele mai frumoase bijuterii ale lui Dumnezeu sunt deseori distribuite în pachete

grosolane de către oameni foarte dificili, dar în pachet vom găsi comorile palatului

Împăratului şi dragostea Mirelui. A. B. Simpson

Trebuie să ne încredem în Domnul când mergem prin întuneric, şi să-L onorăm cu o

încredere neclintită chiar şi în mijlocul situaţiilor dificile. Răsplata pentru acest fel de

credinţă va fi ca a vulturului care lasă să-i cadă penele, pentru că i s-a spus că le va primi

– un simţământ reînnoit de tinereţe şi putere.

 J. R. Macduff


Dacă am putea vedea dincolo de astăzi

Aşa cum vede Dumnezeu;

Dacă toţi norii s- ar îndepărta rostogolindu -se,

Şi umbrele ar fugi;

Nu ne- am necăji de n ecazurile prezente.

Fiecare necaz l- am uita curând,

Pentru că multe bucurii ne aşteaptă totuşi

Pe tine şi pe mine.

Dacă am putea cunoaşte dincolo de astăzi

Aşa cum cunoaşte Dumnezeu,

De ce cele mai scumpe comori se duc

Şi trebuie să curgă lacrimi;

Şi de ce întunericul duce la lumină,

De ce cărările întunecoase devin curând luminoase;

Într- o zi greşelile vieţii vor fi îndreptate,

Pentru că aşa ne spune credinţa.

„Dacă am putea vedea, dacă am putea cunoaşte“,

Spunem adesea,

Dar Dumnezeu în dragostea Lu i aruncă un văl

Pe calea noastră;

Şi nu putem vedea ce este înainte,

Şi astfel ne- agăţăm mai mult de El,

El ne conduce până se sfârşeşte această viaţă;

Încrede-te şi ascultă.