Au cântat laudele Lui.

 24 Iulie

Atunci ei au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui.

Dar au uitat curând lucrările Lui

şi n - au aşteptat împlinirea planurilor Lui.

Ci i- a apucat pofta în pustie şi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

El le- a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei.

(Psalmul 106:12 - 15)

În Evrei 11:27, citim că Moise „a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este

nevăzut“. Însă în pasajul de mai sus, exact opusul era valabil pentru copiii lui Israel. Ei

rămâneau neclintiţi numai când împrejurările lor erau favorabile, pentru că erau

influenţaţi în primul rând de orice făcea apel la simţurile lor, în loc să se încreadă în

Dumnezeul invizibil şi etern.

Chiar şi astăzi avem oameni care trăiesc o viaţă creştină inconsecventă pentru că au

devenit preocupaţi cu lucruri exterioare. De aceea ei se concentrează asupra împrejurărilor

lor în loc să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu doreşte ca noi să creştem

în capacitatea noastră de a-L vedea în orice lucru şi să realizăm importanţa împrejurărilor

aparent nesemnificative dacă sunt folosite pentru transmiterea unui mesaj de la El.

Citim despre copiii lui Israel: „Atunci ei au crezut în cuvintele Lui“. Ei n-au crezut decât după

ce au văzut – după ce L-au văzut lucrând, „atunci au crezut“. Ei s-au îndoit de Dumnezeu

fără şovăire, când au ajuns la Marea Roşie, dar când El le-a deschis calea şi i-a trecut

dincolo şi au văzut pe faraon şi armata lui înecaţi – „atunci au crezut“. Israeliţii au

continuat să trăiască acest fel de existenţă cu suişuri şi coborâşuri, pentru că credinţa lor 

era dependentă de împrejurările lor. Şi cu siguranţă nu acesta este felul de credinţă pe care

doreşte Dumnezeu s-o avem.

Lumea zice să nu crezi până nu vezi, dar Dumnezeu doreşte să credem ca să vedem.

Psalmistul a spus: „O, dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe

pământul celor vii!“ (Ps. 27:13).

Tu Îl crezi pe Dumnezeu numai când împrejurările îţi sunt favorabile, sau crezi

oricare ar fi împrejurările? C. H. P.

Credinţa înseamnă să credem ceea ce nu vedem, şi răsplata pentru acest fel de

credinţă este să vedem ceea ce credem. Sfântul Augustin