Bucurati-va

 9 IULIE 

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în DOMNUL! Oamenilor fără prihană le şase bine cântarea de laudă... Cântaţi-I o cântare nouă! Psalmul 33.1-3 

Credinciosul prin harul lui Dumnezeu a devenit o creaţie nouă ÎN Isus Cristos. Glasul lui Dumnezeu a răsunat odată: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar.” În starea aceasta nu putea fi nici o bucurie, nici o laudă pe buze. Dar Dumnezeu a găsit o cale ca cei neprihăniţi să poată fi plini de fericire şi de laudă în faţa Lui. Este foarte important pentru fiecare copil al lui Dumnezeu să înţeleagă că el a primit neprihănirea dumnezeiască ÎN Isus Cristos şi că are un loc înaintea lui Dumnezeu. 

Dacă sufletul se bucură de acest har, atunci este în stare să laude pe Dumnezeu şi să intoneze „o cântare nouă." Această cântare slăveşte măreaţa mântuire şi salvare. Dacă Israel avea o mântuire temporară, atunci cel credincios de astăzi cunoaşte o mântuire veşnică pe care a pregătit-o Dumnezeu ÎN Isus. Dumnezeu ne vede numai prin Isus Cristos ca pe nişte copii curaţi pentru adorare. El „ne-a rânduit să fim înfiaţi ÎN Isus Cristos mai dinainte după buna plăcere a voii Sale. 

Acum El vrea „să locuiască în mijlocul cântărilor de laudă" ale credincioşilor. Toată viaţa noastră să fie o cântare de laudă; da, avem dreptul ca împreună cu toţi copiii lui Dumnezeu să venim în faţa Lui cu mulţumire şi cu adorare. O adunare după voia lui Dumnezeu, unde se aduce adevărata adorare, se adună numai în jurul Persoanei Domnului Isus. 

O astfel de adunare e despărţită de orice sectă sau partidă sau biserică omenească; cei ce o alcătuiesc sunt numai creştini născuţi din nou, mădulare ale Trupului lui Cristos. Ea nu este sub povăţuirea unei singure persoane care face totul. În ea nu sunt alte rânduieli decât cele care sunt recunoscute de Noul Testament. Singura autoritate este Cuvântul lui Dumnezeu şi nu părerile unui om, oricât de dotat ar fi el. Aduci şi tu adorare într-o asemenea adunare sau te mai găseşti acolo unde omul conduce totul?