Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii

 26 Iulie

Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.

(Galateni 5:5)

Sunt momente când totul pare foarte întunecat pentru mine – atât de întunecat că

trebuie să aştept înainte să pot spera. A aştepta cu speranţă este foarte greu, dar adevărata

răbdare este exprimată când trebuie să aşteptăm chiar speranţa. Când nu vedem nici un

semn de succes, dar totuşi refuzăm să disperăm, când nu vedem nimic decât întunericul

nopţii prin fereastra noastră, dar ţinem totuşi obloanele deschise pentru că stelele pot

apărea pe cer, şi când avem un gol în inimă, dar totuşi nu îngăduim să fie umplut decât cu

tot ce are mai bun Dumnezeu pentru noi – acesta este cel mai minunat fel de răbdare din

univers. Este istoria lui Iov în mijlocul furtunii, a lui Avraam în drum spre Moria, a lui

Moise în deşertul Madianului, şi a Fiului Omului în grădina Ghetsimani. Şi nu există

răbdare mai puternică decât aceea care rabdă pentru că Îl vede „pe Cel ce este nevăzut“

(Evrei 11:27). Este acel fel de răbdare care aşteaptă speranţa.

Dragă Doamne, Tu ai făcut aşteptarea frumoasă şi răbdarea divină. Tu ne-ai învăţat

că voia Ta trebuie acceptată, pur şi simplu pentru că este voia Ta. Tu ne-ai descoperit că

un om poate să nu vadă nimic decât necaz în paharul lui, şi totuşi să dorească să-l bea

datorită convingerii că ochii Tăi văd mai departe decât ai lui.

Tată, dă-mi puterea Ta divină – puterea din Ghetsimani. Dă-mi putere să aştept

speranţa – să privesc pe fereastră când nu e nici o stea. Chiar şi când bucuria mea s-a dus,

dă-mi putere să stau în picioare biruitor în cea mai neagră noapte şi să spun: „Pentru Tatăl

meu ceresc, soarele străluceşte“.

Voi atinge culmea puterii odată ce voi fi învăţat să aştept speranţa. 

 George Matheson

Luptă-te să fii unul din acei puţini oameni care umblă pe acest pământ realizând

permanent – în fiecare dimineaţă, amiază şi noapte – că necunoscutul pe care oamenii îl

numesc cer este chiar în spatele acelor lucruri care se văd.