Cântaţi … Domnului, mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu

 23 Iulie

Cântaţi … Domnului, mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate

lucrurile.

(Efeseni 5:19 - 20)

Indiferent de unde vine răul cu care te confrunţi, dacă eşti în Dumnezeu şi deci

înconjurat complet de El, trebuie să realizezi că a trecut mai întâi prin El înainte să ajungă

la tine. Pentru aceasta, poţi să-I mulţumeşti pentru tot ce apare în calea ta. Asta nu

înseamnă să-I mulţumeşti pentru păcatul care însoţeşte răul, ci să aduci mulţumiri pentru

ceea ce El va face din el şi prin el. Dumnezeu poate să facă din viaţa noastră o viaţă de

mulţumire şi laudă permanentă, pentru ca apoi să facă din toate o binecuvântare.

Odată am văzut un om care desena nişte buline negre pe o bucată de hârtie. Câţiva

dintre noi s-au uitat la ea dar n-au văzut nimic decât o înşiruire neregulată de buline. Apoi

el a mai desenat câteva linii, a introdus câteva pauze, şi a adăugat o cheie sol la început.

Dintr-odată ne-am dat seama că bulinele erau note muzicale, şi când am început să le

pronunţăm, cântam:

Lăudaţi pe Dumnezeu de unde curg toate binecuvântările,

Lăudaţi-L toate făpturile de aici de jos.

Fiecare dintre noi avem multe buline sau pete negre în viaţa noastră, şi nu putem

înţelege de ce sunt acolo sau de ce Dumnezeu le-a îngăduit. Dar când Îl lăsăm să intre în viaţa

noastră şi să aranjeze bulinele aşa cum trebuie, să deseneze liniile pe care le doreşte El, şi

să pună pauzele în locurile potrivite ca să ne separe de anumite lucruri, atunci din bulinele

şi petele negre El va compune o armonie glorioasă.

Deci să nu-L împiedicăm în lucrarea Lui glorioasă! C. H. P.

Am fi ştiut noi că acordurile majore su nt dulci,

Dacă n - ar fi existat nici o cheie minoră?

Ar fi fost lucrarea pictorului frumoasă în ochii noştri,

Fără umbre pe pământ sau pe mare?

Am fi cunoscut noi sensul fericirii,

Am fi văzut noi că ziua e luminoasă,

Dacă n - am fi ştiut niciodată ce înseamn ă întristarea,

Şi dacă n - am fi privit niciodată întunericul nopţii?

Mulţi oameni datorează măreţia vieţii lor dificultăţilor uriaşe prin care au trecut.

Charles H. Spurgeon

Când un organist apasă pe clapele negre ale unei orgi mari, notele sunt la fel de

frumoase ca atunci când apasă pe cele albe. Totuşi, pentru a demonstra deplin

posibilităţile instrumentului, el trebuie să apese pe toate.