Cel ce încearcă inimile este DOMNUL

 12 IULIE

Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este DOMNUL.

Proverbe 17.3

Un slujitor al Domnului a vizitat o fabrică de sticlă. El a observat cum sticlarul trece bucata de sticlă

rând pe rând prin trei cuptoare. „De ce treceţi sticla prin atâtea cuptoare?" a întrebat el. „Căldura primului şi a

celui de al doilea cuptor nu este destul de ridicată şi de aceea trebuie să aduc sticla şi în cel de al treilea cuptor. 

Temperatura înaltă face sticla transparentă."

Aceste cuvinte au dat de gândit vizitatorului. Nu lucrează tot aşa Dumnezeu cu copiii Săi? Aşa cum

sticlarul duce masa de sticlă dintr-un cuptor în altul, tot aşa trebuie Dumnezeu să-i ducă pe ai Săi iubiţi dintr-o

încercare în alta ca să fie purificaţi de materialele străine şi să devină mai transparenţi, mai lucioşi şi mai curaţi.

Câţi din cei mântuiţi nu sunt în tigaia lui Dumnezeu? Câtă suferinţă trebuie să suporte sfinţii şi iubiţii Domnului

în viaţa aceasta. Unii oftează sub povara încercării. Ce veste minunată că totuşi Domnul nu ne încearcă peste

puterile noastre! În Maleahi 3.3 citim: „El va şedea, va topi şi va curăţa argintul." Ne gândim oare îndeajuns la

acest lucru? Dacă Dumnezeul cel Atotputernic îngăduie asupra noastră o încercare, atunci El stă lângă tigaie sau

lângă cuptor şi reglează temperatura aşa ca încercarea noastră să nu fie peste măsură. La timpul hotărât de El va

aduce ieşirea din acea încercare. El vrea să ne curăţească, să ne purifice. Acestea sunt căile Lui de creştere a

copiilor Săi. De-am fi pătrunşi de acest lucru în necazuri şi dureri! Atunci ele vor fi pentru noi o mare

binecuvântare duhovnicească.

Acela care se arată mult în public, trebuie să aibă acea smerenie, acel cuget aşezat, acea minte supusă şi

umilă, acea voinţă frântă, acel glas duios, care sunt roadele frumoase ale suferinţei sub mâna lui Dumnezeu. Cei

care nu au aceste însuşiri lucrate de mâna lui Dumnezeu îşi vor pierde cumpătul.