Credinţa creşte în timpul furtunilor

 12 Iulie 


Dar El ştie ce cale am urmat;

şi, dacă m- ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.

(Iov 23:10)

Credinţa creşte în timpul furtunilor. Acestea sunt doar cinci cuvinte mici, dar ce

semnificaţie importantă au pentru cineva care a îndurat furtuni ameninţătoare!

Credinţa este acea abilitate dată de Dumnezeu care, atunci când este exercitată,

aduce nevăzutul în plină lumină. Se ocupă cu supranaturalul şi face imposibilul posibil. Şi

da, creşte în timpul furtunilor – adică, ea creşte în timpul perturbaţiilor din atmosfera

spirituală. Furtunile sunt cauzate de conflictele dintre elementele fizice, şi furtunile din

lumea spirituală sunt conflictele cu elementele supranaturale, ostile. Şi tocmai în această

atmosferă de conflict credinţa îşi găseşte terenul cel mai fertil şi creşte cel mai repede spre

maturitate.

Copacii cei mai rezistenţi nu se găsesc în adăpostul des al pădurii, ci în zonele

deschise, unde vânturile din orice direcţie trec peste ei. Vânturile puternice îi îndoaie şi îi

răsucesc până capătă o statură gigantică. Aceştia sunt copacii pe care îi caută fabricanţii

de unelte, ca să facă mânere pentru uneltele lor, pentru că lemnul lor este foarte rezistent.

La fel este şi în lumea spirituală. Adu-ţi aminte, când vezi un om de o înaltă statură

spirituală, că drumul pe care trebuie să mergi ca să umbli cu el nu este un drum pe care

străluceşte tot timpul soarele şi înfloresc întotdeauna florile de câmp. În schimb, calea

este o potecă abruptă, stâncoasă şi îngustă, pe care vânturile iadului vor încerca să te

doboare la pământ, şi pe care stâncile ascuţite te vor tăia, spinii îţi vor zgâria faţa, şi şerpii

veninoşi se vor târî şi vor sâsâi peste tot în jurul tău.

Calea credinţei este o cale de necaz şi bucurie, de suferinţă şi mângâiere

vindecătoare, de lacrimi şi zâmbete, de încercări şi biruinţe, de conflicte şi triumfări, şi de

asemenea, de strâmtorări, pericole, bătăi, persecuţii, neînţelegeri, tulburări şi nevoi. Şi

totuşi, „în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit“

(Rom. 8:37).

Da, „în toate aceste lucruri“ – chiar şi în timpul furtunilor, când vânturile bat cel mai

tare – „noi suntem mai mult decât biruitori“. Poţi fi tentat să fugi de încercarea grea a unei

furtuni puternice de testare, dar mergi drept spre ea! Dumnezeu este acolo să te

întâlnească în mijlocul fiecărei încercări. Şi El îţi va şopti tainele Sale, care te vor scoate

din încercare cu o faţă radioasă şi cu o credinţă atât de invincibilă încât toţi demonii iadului

nu vor fi în stare s-o clatine.

 E. A. Kilbourne