Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu

 15 IULIE 

2 Corinteni 2:14 „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne conduce totdeauna în carul Iui de biruinţă în Hristos." Un tînăr s-a dus o dată la un bătrîn credincios şi 1-a rugat să se roage pentru el, spunîndu-i: „Mă găsesc mereu într-o stare de nerăbdare. A-ţi vrea, vă rog, să vă rugaţi pentru mine ca să fiu mai răbdător ? Bătrînul a fost de acord şi au îngenunchiat împreună, iar omul lui Dumnezeu a început să se roage: „Doamne, trimite-i acestui tînăr necaz de dimineaţă, trimite-i necaz şi după amiază..." Tînărul i-a dat cu cotul şi i-a spus: „Nu, nu necaz, ci răbdare !" 

Dar bătrînul i-a spus: „necazul este acela care lucrează răbdare !" Dacă vrei să cunoşti răbdarea, trebuie să ai necaz. Dacă vrei să cunoşti biruinţa, trebuie să ai luptă; este ridicol ca cineva să vorbească de biruinţă fără să fi fost vreodată în luptă. Trebuie să fii pregătit să intri în arenă cu Domnul Isus Hristos însuşi şi El te va învăţa cum să lupţi şi cum să cîştigi biruinţa zi după zi, dar te avertizez că va trebui să fii pregătit să plăteşti preţul. Nimeni nu poate să aibe bucuria unei biruinţe fără să plătească un preţ. Exemplul perfect îl avem în Domnul Isus. Numai o persoană răstignită poate avea părtăşie cu un Domn răstignit. Domnul Hristos a cîştigat o minunată biruinţă pe drumul Crucii: Deci numai pe drumul Crucii, tu şi eu putem experimenta biruinţa." 

Da, acesta este preţul: răstignirea eului, a vieţii proprii, lepădarea de sine şi mersul pe urmele paşilor Domnului Isus, căci numai de la El putem, învăţa totul. Ce răbdare a manifestat El totdeauna cînd a fost pe pămînt în învinuiri, în insulte şi dispreţ, El a păstrat mereu acelaşi calm şi răbdare dumnezeiască şi plină de demnitate. „Cînd era insultat, nu răspundea cu insulte, cînd suferea nu ameninţa, ci se încredinţa în mîinile Celui care judecă drept." - 1 Petru 2:23 Dar chiar şi acum cînd este în cer şi nu mai este obiectul hărţuielilor oamenilor, El îşi continuă excercitarea răbdării Lui faţă de noi care îl supărăm atît de des. Dragostea nespusă pe care o are pentru noi este sursa îndelungei Lui răbdări faţă de noi. Am învăţat şi noi de la El răbdarea adevărată ? „Răbdarea cere o totală încredere în Dumnezeu în timp ce îşi face lucrarea ei. Noi trebuie s-o urmăm, nu să mergem înaintea ei. Dacă răbdarea îşi face lucrarea desăvîrşită, în sufletele noastre renaşte primăvara." - J.N.D.