DEMONII BIRUIȚI

 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți demonii…” Luca 9:1, ASV.

 

Primul lucru este de a veni întotdeauna la Cristos Însuși. Noi nu putem face nimic, până când nu am fost la El mai întâi. Ar trebui să luăm fiecare însărcinare de pe buzele Sale și să mergem întotdeauna însoțiți de binecuvântarea atingerii Lui asupra capetelor noastre. Se spune despre unul dintre ofițerii de la Wellington că, atunci când i s-a poruncit în timpul unei bătălii să-și asume o sarcină periculoasă, el a părut să ezite. Nu s-a dat înapoi niciun moment de la însărcinarea sa riscantă, ci i-a spus ducelui: „Dați-mi voie ca, înainte de a pleca, să vă strâng mâna atotcuceritoare și apoi voi putea să îndeplinesc acel lucru.” Nu există nicio datorie prea periculoasă, nicio trudă prea grea, nicio sarcină de prea mare răspundere, dacă, atunci când ne apucăm de ea, avem inspirația dată de strânsoarea mâinii lui Cristos și de cuvintele Sale încurajatoare.

Doar Cristos ne poate da putere pentru lucrarea pe care ne poruncește s-o facem. Cei care Îl urmează trebuie să aibă autoritate asupra demonilor. Oricine încearcă să scoată demoni prin propria sa putere, indiferent că e vorba de demonii din el însuși sau din alții, va avea parte doar de o înfrângere jalnică. Un om poate să conducă națiuni și să cucerească împărății și, totuși, să nu fie în stare să scoată un demon din propria lui inimă. Alexandru cel Mare a cucerit lumea, însă a fost doborât de demonii poftei și ai patimilor. Oamenii, în mod nechibzuit, încearcă mereu să lupte singuri cu răul din propria lor natură, însă eșuează în această luptă.

Același lucru este adevărat cu privire la puterea asupra demonilor din alții. Odată, ucenicii, în lipsa lui Cristos, au încercat să scoată un duh rău și nu au putut. Totuși, ei ar fi trebuit să fie în stare, în numele lui Cristos, să scoată demonul. Isus a spus după aceea că motivul pentru care nu au putut s-o facă a fost lipsa lor de credință. El vrea ca fiecare urmaș al Lui să aibă putere asupra tuturor formelor de rău din lumea aceasta; nu o putere miraculoasă, cum a fost aceea pe care a dat-o apostolilor, dar o putere reală. Dacă vom avea credință în El, El ne va da întotdeauna putere.