Divinitatea lui Hristos

 4 iulie 

 „… Mulți, când Îl auzeau, se mirau și ziceau: «De unde are El aceste lucruri?” Marcu 6:2. 

Ei nu puteau să nu fie uimiți, deoarece cuvintele lui Cristos erau pline de înțelepciune. „Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta”, au spus ei. Totuși, deși erau uimiți, nu I-au acordat încrederea și dragostea lor. Efectul uimirii lor a fost doar o respingere batjocoritoare și necredincioasă. Adesea se întâmplă la fel.

 Oamenii nu pot să nu mărturisească cât de minunat este Cristos – că El are cel mai glorios caracter pe care l-a văzut lumea vreodată; că învățăturile Sale sunt infinit mai presus de toate învățăturile omenești; că puterea Sa este măreață; că dragostea Sa întrece orice închipuire. Totuși, deși recunosc toate acestea, ei nu Îi aduc omagiul inimilor lor. Este ca și cum un om care e pe cale de a se îneca în mare ar fi uimit de frumusețea și desăvârșirea bărcii de salvare venite să-i ofere scăparea și ar respinge, totuși, disprețuitor salvarea, rămânând în valuri și pierind. „De unde are El aceste lucruri?”, întrebau ei, luându-L în derâdere și arătându-I dispreț. Ei Îl cunoșteau. Unii dintre ei fuseseră tovarășii Săi de joacă, colegii Lui de școală, iar mai târziu colegii Săi de muncă. Ei știau că nu fusese niciodată nicăieri, ci doar la școala din sat pe care au frecventat-o cu toții. 

Cum s-a ajuns ca acest tânăr obișnuit, neînvățat să aibă o asemenea înțelepciune, așa cum părea să aibă acum și să facă asemenea lucrări, ca cele relatate despre El? Ei nu-și puteau explica și, astfel, au tratat întreaga chestiune cu dispreț. Și noi ne putem pune astăzi aceeași întrebare, cu sinceritate. Iată aici un Om care a pronunțat cele mai înțelepte cuvinte spuse vreodată pe acest pământ și care a făcut cele mai minunate lucrări care au fost săvârșite vreodată. Totuși, nu era decât un tâmplar de la țară și avea doar o educație primită la școala din sat. Cum îți explici înțelepciunea și puterea Sa? „De unde are El aceste lucruri?” Se poate ca El să nu fie mai mult decât o ființă umană?