Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul

 18 Iulie

,

ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.

(2 Cronici 16:9)

Dumnezeu caută bărbaţi şi femei ale căror inimi sunt îndreptate spre El şi care se vor

încrede mereu în El orice ar dori El să facă cu vieţile lor. Dumnezeu este gata şi doreşte să

lucreze cu mai multă putere ca altă dată prin poporul Său, şi ceasul secolelor bate ora 11.

Lumea priveşte şi aşteaptă să vadă ce poate face Dumnezeu într-o viaţă dedicată Lui.

Şi nu numai lumea aşteaptă, ci Dumnezeu Însuşi aşteaptă să vadă cine va fi cel mai

devotat om care a trăit vreodată: dornic să fie nimic, pentru ca Hristos să poată fi totul;

acceptând în totalitate scopurile lui Dumnezeu ca fiind ale lui; primind smerenia, credinţa,

dragostea şi puterea lui Hristos, dar neîmpiedicând niciodată planul lui Dumnezeu, ci

lăsându-L întotdeauna să-Şi continue lucrarea Sa minunată. C. H. P.

Nu există nici o limită la ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine, cu

condiţia ca să nu cauţi gloria ta personală.

George Mueller, la mai mult de 90 de ani, când s-a adresat unor slujitori şi altor

lucrători creştini, a spus: „Eu m-am întors la Dumnezeu în noiembrie 1825, dar n-am

ajuns să-mi predau toată inima decât după patru ani, în iulie 1829. Atunci am realizat că

dragostea mea faţă de bani, renume, poziţie, putere şi plăceri lumeşti s-a dus. Dumnezeu,

şi numai El, a devenit totul meu în toate. În El am găsit tot ce aveam nevoie, şi nu-mi mai

doream nimic altceva. Prin harul lui Dumnezeu, înţelegerea suficienţei Lui a rămas până

în ziua aceasta, făcând din mine un om foarte fericit. Aceasta m-a făcut să mă intereseze

numai lucrurile lui Dumnezeu. Şi astfel, dragi credincioşi, vă întreb cu toată dragostea, vaţi predat toată inima lui Dumnezeu, sau este ceva în viaţa voastră la care refuzaţi să

renunţaţi, în ciuda chemării lui Dumnezeu?

Înainte de momentul în care mi-am predat viaţa, citeam puţin din Scripturi, dar

preferam alte cărţi. Dar din momentul acela, adevărul pe care El mi l-a revelat despre Sine

Însuşi a devenit o binecuvântare inexprimabilă. Acum pot să spun cu onestitate din

adâncul inimii că Dumnezeu este o Fiinţă infinit de minunată.

Vă rog, să nu fiţi mulţumiţi niciodată până nu veţi putea spune şi voi din lăuntrul

sufletului vostru: «Dumnezeu este o Fiinţă infinit de minunată!»“ selectat

Rugăciunea mea astăzi este ca Dumnezeu să mă facă un creştin extraordinar.

 George Whitefield