Domnul umblă în furtună şi în vârtej.

 28 Iulie

Domnul umblă în furtună şi în vârtej.

(Naum 1:3)

Îmi amintesc când eram tânăr că mergeam la şcoală în vecinătatea Muntelui

Fericirilor. Într-o zi stăteam pe coasta muntelui şi priveam o furtună care trecea prin vale.

Cerul era întunecat şi tunetul începuse să zguduie pământul. Părea că întreaga privelişte

plină de viaţă fusese complet schimbată, şi frumuseţea ei dispăruse pentru totdeauna. Dar

furtuna a trecut repede şi curând a ieşit din vale.

Dacă aş fi stat în acelaşi loc în ziua următoare şi aş fi spus: „Unde este furtuna aceea

puternică şi tot întunericul ei teribil?“ iarba ar fi spus: „O parte din ea este în mine“.

Frumoasa margaretă ar fi spus: „O parte din ea este în mine“. Şi toate celelalte flori, şi

fructe, şi tot ce creşte din pământ ar fi spus: „O parte din furtună a produs strălucire în

mine“.

L-ai rugat vreodată pe Domnul să te facă asemenea Lui? Ai dorit vreodată roada

Duhului şi te-ai rugat pentru bunătate, blândeţe şi dragoste? Dacă da, atunci să nu te temi

niciodată de furtunile violente care bat poate chiar acum în viaţa ta. Furtunile aduc

binecuvântări, şi mai târziu vei culege roade bogate.

 Henry Ward Beecher

Florile trăiesc prin lacrimile care cad

De pe faţa tristă a cerului;

Şi viaţa n - ar avea bucurii deloc,

Dacă n - ar exista ochi înlăcrimaţi.

Iubeşte necazul, pentru că suferinţa va aduce

Răsplata ei în anii următori;

Curcubeul! Iată ce lucru minunat

A făcut Dumnezeu din lacrimi.

 Henry S. Sutton