ISUS tâmplarul


 Nu este Acesta tâmplarul…?” Marcu 6:3.

Cu siguranţă. Totuşi, aceasta nu combate nimic, ci doar ajută la confirmarea afirmaţiei lui Isus cu privire la faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost un rabin învăţat sau un filosof, s-ar fi putut spune că îşi primise înţelepciunea de la oameni; însă, deoarece era doar un tâmplar sărac de la ţară, trebuie să fi fost învăţat de Dumnezeu.

Mai există şi alte gânduri pe care le sugerează întrebarea aceasta. Ea ne spune cât de înţelept Şi-a petrecut Isus tinereţea şi începutul vârstei adulte: nu în trândăvie, ci într-o osteneală folositoare, ajutând astfel, fără îndoială, la întreţinerea mamei sale şi a familiei ei. Exemplul Lui este o lecţie pentru fiecare tânăr care creşte în casa părintească. El ar trebui să-şi facă anii luminoşi printr-o muncă cinstită şi prin folosirea conştientă a fiecărui moment.

Într-adevăr, nu există imagini ale lui Cristos; totuşi, paginile evangheliştilor ni-L înfăţişează pe Cristos în anumite atitudini, care au un înţeles profund pentru noi. Odată Îl vedem cu un bici în mână, determinându-i pe profanatorii templului să-şi înceteze activităţile ilegale. Altădată Îl vedem cu un lighean şi un prosop în mână. Apoi Îl vedem murind pe cruce. Toate aceste imagini, în contextul lor, sunt deosebit de sugestive. Aici Îl vedem ca tâmplar, cu ferăstrăul şi dalta în mâini, şi această imagine este bogată în semnificaţie. Ea ne învaţă că nu este nicio ruşine să practicăm o anumită meserie, deoarece Fiul lui Dumnezeu a lucrat ca tâmplar. Nu sunt mâini mai frumoase ca acelea care muncesc. Semnele muncii grele sunt insigne ale onoarei, mai minunate decât inelele cu nestemate şi albul delicat al mâinii. Imaginea ne arată bunăvoinţa lui Cristos. Deşi era bogat, a devenit sărac şi chiar a trudit pentru pâinea Sa zilnică. De aceea, putem fi siguri de înţelegerea Lui acum faţă de cei care trudesc. Este un gând plăcut că mâinile care ţin acum sceptrul au mânuit odată ciocanul şi ferăstrăul.