Mare Preot însemnat, – pe Isus

 20 Iulie

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, – pe Isus,

Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră.

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului,

ca să căpătăm îndurare şi să găsim har,

pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

(Evrei 4:14,16)

Marele nostru Ajutor în rugăciune este Domnul Isus Hristos. El este Avocatul

nostru, care pledează mereu cauza noastră înaintea Tatălui. El este „Marele nostru Preot“,

a cărui slujbă principală este de secole mijlocirea şi rugăciunea în favoarea noastră. El

este Acela care primeşte cererile noastre imperfecte din mâna noastră, le curăţeşte de

defectele lor, corectează greşelile lor, şi apoi cere răspunsul la ele din partea Tatălui Său.

Şi El face aceasta numai în baza valorii şi neprihănirii Sale datorită suficienţei ispăşirii pe

care a făcut-o.

Credinciosule, îţi lipseşte puterea în rugăciune? Priveşte la Hristos, căci

binecuvântatul tău Avocat a cerut deja răspunsul tău. Şi dacă tu te vei da bătut în luptă

tocmai când se apropie momentul victoriei, Îl vei întrista şi-L vei dezamăgi. El a intrat

deja în „Locul Preasfânt“ (Ex. 26:33) pentru tine, având numele tău pe palmele Sale.

Mesagerul este acum pe drum ca să-ţi aducă binecuvântarea, şi Duhul Sfânt aşteaptă pur

şi simplu actul tău de credinţă, ca să poată şopti în inima ta ecoul răspunsului de la tronul

lui Dumnezeu, „S-a făcut“. A. B. Simpson

Duhul Sfânt este Cel care lucrează ca să facă rugăciunile noastre acceptabile, dar noi

uităm deseori acest adevăr. El iluminează mintea noastră ca să putem vedea clar dorinţele

noastre, apoi înmoaie inima noastră ca să le putem simţi, şi în final trezeşte şi îndreaptă

aceste dorinţe spre lucrurile lui Dumnezeu. El ne dă o viziune clară a puterii şi

înţelepciunii lui Dumnezeu, ne dă har „la vreme de nevoie“, şi ne întăreşte încrederea în

adevărul Său ca să nu şovăim niciodată.

Rugăciunea este un lucru minunat, şi fiecare persoană a Trinităţii este implicată în

orice rugăciune acceptabilă. J. Angell James