Marele test


Voi nu veți putea să slujiți Domnului.” 

losua 24:19

Te sprijini câtuși de puțin pe altceva decât pe Dumnezeu? A mai rămas în tine vreo urmă de încredere în vreo virtute naturală sau în vreo împrejurare de viață? Te bazezi pe tine însuți în vreun fel în privința acestei noi cerințe pe care Dumnezeu ți-a pus-o înainte? Acest lucru îl are în vedere punerea la probă. Este adevărat când spui: „Nu pot trăi o viață sfântă” dar te poți decide să-L lași pe Isus Cristos să te facă sfânt. „Voi nu veți putea să slujiți Domnului” – dar tu poți să te pui în locul în care atotputernicia lui Dumnezeu să lucreze prin tine. Ai o relație suficient de bună cu Dumnezeu pentru a te aștepta ca El să-Și manifeste viața Sa minunată în tine? „Nu! Ci vom sluji Domnului” (24:21). Nu este un impuls, ci o hotărâre deliberată. Tu spui: „Dar nu se poate ca Dumnezeu să mă fi chemat pe nune la aceasta, sunt prea nevrednic, nu se poate să fie vorba de mine”. De tine e vorba și cu cât ești mai slab și mai neputincios, cu atât mai bine. Cel care mai are ceva în care să-și pună încrederea este ultimul care să ajungă să declare: „Ii voi sluji Domnului”.

Noi spunem: „Dacă aș putea crede cu-adevărat!” Problema este: „Vreau într-adevăr să cred?” Nu este de mirare că Isus Cristos pune atât de mult accent pe păcatul necredinței. „Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor” (Matei 13:58). Imaginați-vă cum am fi dacă am crede cu adevărat ce a spus Dumnezeu! Îndrăznesc să-L las pe Dumnezeu să fie pentru mine tot ceea ce El spune că va fi?