N- ai cruţat pe fiul tău

 16 Iulie

Pentru că ai făcut lucrul acesta, şi n - ai cruţat pe fiul tău,

pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult

ş i-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume:

ca stelele cerului … pentru că ai ascultat de porunca Mea!

(Geneza 22: 1 6 - 18)

Din vremea lui Avraam, oamenii au învăţat că atunci când ascultă de glasul lui

Dumnezeu şi Îi dau Lui tot ce au mai scump, El le înmulţeşte de mii de ori. Avraam a

renunţat la singurul şi unicul său fiu la porunca Domnului, şi făcând aceasta, toate

dorinţele şi visurile lui cu privire la viaţa lui Isaac, precum şi speranţa lui cu privire la o

moştenire importantă, au dispărut. Dar Dumnezeu l-a înapoiat pe Isaac tatălui său, şi

familia lui Avraam s-a înmulţit foarte mult, „ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul

mării“ (v.17). Şi prin descendenţii lui, „când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis

pe Fiul Său“ (Gal. 4:4).

Exact aşa Se ocupă Dumnezeu de fiecare copil al Său când noi ne sacrificăm cu

adevărat. Dăm tot ce avem şi acceptăm sărăcia – şi apoi El trimite bogăţie. Părăsim o zonă

înfloritoare a lucrării la porunca Lui – şi apoi El ne dă una mai bună decât am visat

vreodată. Dăm toate speranţele noastre scumpe şi murim faţă de noi înşine – şi apoi El ne

trimite bucurie debordantă şi viaţa Lui, ca s-o avem din belşug (vezi Ioan 10:10).

Cel mai minunat dar dintre toate este Însuşi Domnul Isus Hristos, şi noi nu vom înţelege

niciodată pe deplin enormitatea sacrificiului Său. Avraam, ca tată pământesc al familiei

lui Hristos, trebuia să înceapă cu predarea lui însuşi şi a singurului său fiu, aşa cum Tatăl

nostru ceresc L-a sacrificat pe singurul Său Fiu, Isus. N-am fi putut niciodată să ajungem

să ne bucurăm de privilegiile şi de bucuriile membrilor familiei lui Dumnezeu pe o altă

cale.

 Charles Gallaudet Trumbull

Noi uneori părem să uităm că ceea ce ia Dumnezeu de la noi, ia cu foc, şi că singurul drum

care duce la o viaţă de înviere şi de ascensiune puternică ne conduce mai întâi la

Ghetsimani, la cruce şi la mormânt.

Suflet drag, crezi că experienţa lui Avraam a fost unică şi izolată? Este doar un

exemplu şi un model al felului în care Dumnezeu Se ocupă de cei ce sunt pregătiţi să

asculte de El cu orice preţ. „Fiindcă a aşteptat cu răbdare, [Avraam] a dobândit

făgăduinţa“ (Evrei 6:15), şi la fel şi tu. Momentul celui mai mare sacrificiu al tău va fi 

totodată momentul precis al celei mai mari şi mai miraculoase binecuvântări. Râul lui

Dumnezeu, care nu seacă niciodată, se va revărsa peste malurile lui, aducându-ţi un

belşug de bogăţie şi har.

Într-adevăr, nu există nimic ce Dumnezeu nu va face pentru cei care vor îndrăzni să

păşească prin credinţă pe ceea ce pare a fi doar o ceaţă. Când ei fac primul lor pas, găsesc

sub picioarele lor o stâncă. F. B. Meyer