Pârâul a secat...

 Dar după câtăva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară. (1 Împăraţi 17:7)

Săptămână după săptămână, cu un duh ferm şi statornic, Ilie a urmărit pârâul cum s-a făcut din ce în ce mai mic şi în final a secat. Ispitit deseori să se poticnească în necredinţă, a refuzat totuşi să lase circumstanţele lui să se interpună între el şi Dumnezeu. Necredinţa se uită la Dumnezeu prin circumstanţe, aşa cum vedem deseori soarele estompat de nori sau fum. Dar credinţa Îl pune pe Dumnezeu între ea şi circumstanţele ei, şi se uită la ele prin El.

Pârâul lui Ilie a scăzut până a ajuns doar cât un firicel argintiu, care forma băltoace la baza stâncilor mari. Apoi băltoacele s-au evaporat, păsările au zburat şi animalele sălbatice de pe câmpuri şi din păduri n-au mai venit să bea apă, pentru că pârâul secase complet. Şi numai atunci, la duhul răbdător şi credincios al lui Ilie, a venit cuvântul Domnului şi a spus: „Du-te la Sarepta“ (v. 9).

Cei mai mulţi dintre noi am fi devenit neliniştiţi şi obosiţi, şi ne-am fi făcut alte planuri cu mult înainte să ne vorbească Dumnezeu. Cântatul nostru ar fi încetat de îndată ce pârâul ar fi curs mai puţin melodios prin albia lui stâncoasă. Ne-am fi atârnat harfele în sălciile din apropiere şi am fi început să ne plimbăm de colo-colo pe iarba uscată, îngrijorându-ne de situaţia noastră grea. Şi probabil, cu mult înainte ca pârâul să sece efectiv, am fi născocit un plan, L-am fi rugat pe Dumnezeu să-l binecuvânteze şi am fi plecat în altă parte.

Dumnezeu ne va scoate deseori din încurcăturile pe care noi le creăm, pentru că „îndurarea Lui ţine în veac“ (1 Cronici 16:34). Totuşi, dacă am fi fost răbdători şi am fi aşteptat să vedem desfăşurarea planului Său, nu ne-am fi trezit niciodată într-o încurcătură atât de imposibilă şi fără nici o ieşire. De asemenea n-ar fi trebuit niciodată să ne întoarcem şi să mergem înapoi pe acelaşi drum, cu atâţia paşi irosiţi şi atât de multe lacrimi de ruşine.

„Nădăjduieşte în Domnul!“ (Ps. 27:14). Aşteaptă-L cu răbdare!

F. B. Meyer