Puneţi-Mă la încercare

 27 Iulie

Puneţi-Mă la încercare … şi veţi vedea

dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor

şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

(Maleahi 3:10)

Iată ce spune Dumnezeu în acest verset: „Copilul Meu iubit, Eu mai am zăgazuri în

ceruri, şi ele sunt încă în stare de funcţionare. Încuietorile se deschid la fel de uşor ca

înainte, şi balamalele n-au ruginit. De fapt, Eu mai degrabă le-aş deschide larg ca să

revărs binecuvântările, decât să le ţin închise. Le-am deschis pentru Moise, şi marea s-a

despicat. Le-am deschis pentru Iosua, şi râul Iordan s-a oprit. Le-am deschis pentru

Ghedeon, şi armatele vrăjmaşului au fugit. Şi le voi deschide pentru tine – dacă doar Mă

vei lăsa.

„În partea dinspre Mine a zăgazurilor, cerul este aceeaşi vistierie bogată ca

întotdeauna. Fântânile şi râurile încă se revarsă, şi camerele comorilor încă mai gem de

daruri. Nevoia nu este de partea Mea, ci de a ta. Aştept să Mă pui la încercare. Dar mai

întâi trebuie să îndeplineşti condiţia pe care am pus-o: «Aduceţi la casa vistieriei toate

zeciuielile» (Maleahi 3:10), şi prin aceasta dă-Mi ocazia să acţionez“. selectat

Nu voi uita niciodată parafrazarea concisă a mamei mele la Maleahi 3:10. Textul

biblic începe cu cuvintele: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile“ şi se termină

cu: „şi voi turna peste voi belşug de binecuvântare“. Dar parafrazarea mamei mele era

aceasta: „Dă tot ce cere El şi ia tot ce promite“.

 Samuel Dickey Gordon

Capacitatea lui Dumnezeu de a înfăptui este mult mai presus de rugăciunile noastre –

chiar de rugăciunile noastre cele mai îndrăzneţe! Mă gândeam recent la câteva din cererile

pe care I le-am făcut de nenumărate ori în rugăciunile mele. Şi ce am cerut? Am cerut o

cupă plină, când El are oceanul întreg! Am cerut o simplă rază de lumină, când El deţine

soarele! Cea mai bună cerere a mea nu este deloc la înălţimea capacităţii Tatălui meu de a

da, care este mult mai presus de tot ce am putea noi cere vreodată. John Henry Jowett

Toate râurile harului Tău le cer,

Scrie numele meu pe toate promisiunile Tale. (vezi Ef. 1:8-19)