Şi oricine va da de băut numai un pahar cu apă rece …

 30 Iulie

Şi oricine va da de băut numai un pahar cu apă rece …

adevărat vă spun că nu -şi va pierde răsplata.

(Matei 10:42)

Ce să fac? Cred că voi trece prin această lume doar o dată. De aceea orice lucrare bună,

orice bunătate, sau orice slujire pe care pot s-o ofer unui om sau unui animal, am s-o ofer

acum. N-am să neglijez şi n-am să întârzii să fac aceasta, pentru că nu voi mai trece pe acest

drum. o veche zicătoare a unui Quaker (membru al comunităţii „Societatea Prietenilor“,

înfiinţată în 1650 de George Fox)

Nu lucrul pe care-l faci, dragule,

Ci lucrul pe care-l laşi nefăc ut,

Acela îţi dă dureri amare de inimă

La apusul soarelui;

Cuvântul bun pe care nu l- ai spus,

Scrisoarea pe care nu ai scris- o ,

Floarea pe care puteai s- o trimiţi, dragule,

Sunt umbrele care te bântuie noaptea.

Piatra pe care puteai s- o ridici

Din ca lea fratelui tău,

Sfatul sincer, din inimă

Pe care, fiind prea grăbit, nu l- ai spus;

Atingerea tandră a mâinii, dragule,

Tonul blând şi fermecător,

Pentru care n - ai avut timp sau la care nu te- ai gândit,

Cu destulele tale probleme.

Aceste mici acte de bunătate,

Care-ţi ies atât de uşor din minte,

Aceste şanse de a fi îngeri,

Pe care şi muritorii le găsesc –

Ele vin în nopţile liniştite,

Să înlătu re suferinţa,

Când speranţa este palidă şi slabă,

Şi o uscăciune a oprit credinţa.

Pentru că viaţa este prea scurtă, dragule.

Şi necazul este prea mare,

Ca să lăsăm compasiunea noastră înceată

Să întârzie până e prea târziu.

Şi nu lucrul pe care-l faci , dragule,

Ci lucrul pe care-l laşi nefăcut,

Acela îţi dă dureri amare de inimă

La apusul soarelui.

 Adelaide Proctor

Dă ceea ce ai, pentru că nu şti niciodată – pentru altcineva ar putea fi mai bine decât

ai îndrăzni să gândeşti. Henry Wadsworth Longfellow