Sursa energiei


Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate 

aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduceți 

rod, dacă nu rămâneți în Mine. (Ioan 15:4)

Într-o zi, lucram pe șantier la construcția unei case. Trebuia să tai o 

scândură, așa că am dus-o la circular. Am măsurat-o, am așezat-o corect și 

am apăsat pe întrerupător. Dar ceva nu era în regulă – nicio mișcare, niciun 

sunet și niciun impuls de la motor. Apoi am auzit un glas voios răsunând din 

celălalt colț al încăperii: „Trebuie conectat la sursă. Și tot așa este și în viața 

spirituală.” Cât de adevărat! Care este sursa energiei noastre? Ce ne motivează 

și ne dă energie în activitățile de zi cu zi? Sursa puterii noastre poate fi una 

greșită sau corectă.

Iubirea de bani este o puternică sursă de energie care ne va îndemna 

să facem lucruri nepotrivite pentru un creștin. Ne poate determina să fim 

lacomi, egoiști, necinstiți sau, pur și simplu, prea ocupați. Iubirea de bani ne 

face să ne neglijăm propria familie și ne împiedică să clădim relații statornice. 

Ne compromite integritatea și ajungem să facem unele lucruri pe care nu ni 

le-am fi imaginat vreodată. Dacă uităm care este adevărata menire a banilor, 

vom fi încetul cu încetul deviați de la ținta noastră. Acest lucru constituie 

probabil un paradox. Avem nevoie de bani ca toți ceilalți, și totuși câștigul 

bănesc nu trebuie să fie niciodată ținta noastră principală.

Acum haideți să vedem care este sursa corectă de energie. În pasajul 

biblic de azi, Domnul Isus a spus: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele [...] 

despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” Dacă nu suntem conectați la 

Domnul și Mântuitorul nostru, eforturile noastre firave nu vor avea niciun 

rezultat și vom muri din punct de vedere spiritual. Dar, dacă Domnul Isus 

este sursa noastră de energie, vom face alegerile corecte, ne vom împotrivi 

păcatului, vom birui ispita și vom fi „mai mult decât biruitori prin Acela 

care ne-a iubit” (Romani 8:37). Haideți să ne menținem direcția corectă, să 

rămânem conectați la sursa corectă de energie, să continuăm să ne rugăm și 

să-L urmăm pe Domnul cu credincioșie.

John Ropp - Riverside, IA

Cea mai mare piedică în calea alimentării cu energie de la Hristos este 

gândul că ne putem găsi energia în noi înșine.

Planul de citire a Bibliei într-un an: Ioan 1:29-51; 1 Împărați 16-18