Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă

Matei 6:8

„...Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să-I cereţi voi."

În inimile noastre trebuie să fie o vie încredinţare că, înainte chiar de a începe să ne rugăm, Tatăl ceresc cunoaşte situaţia şi trebuinţele copilului Său. Deci, chiar dacă noi nu înţelegem căile Lui pe care ne trece, să ne apropiem cu încredere de El care ştie tot şi poate totul: El vrea să ne pună în aplicare credinţa noastră şi să ne inspire duhul, pentru ca rugăciunea pe care I-o adresăm să respire o totală încredere în El şi o deplină părtăşie cu El Tatăl nostru ceresc. În felul acesta, orice duh de formalism şi legalism fiind îndepărtat, cerurile se deschid ca să trimită răspunsul binecuvîntat pe care îl aşteptăm.

Se întîmplă ca Dumnezeu să aştepte pînă cînd copilul Său să ştie că numai Tatăl său ceresc poate interveni şi pînă cînd el să înţeleagă că orice efort al înţelepciunii proprii trebuie să înceteze. Cînd vom recunoaşte că am ajuns la capătul posibilităţilor noastre şi că toate resursele noastre sînt epuizate, izvoarele lui Dumnezeu încep să ţîşnească de sus. Dumnezeu priveşte din cer şi cînd ne vede că sîntem într-o stare plăcută Lui, ne face să vedem strălucirea slavei Sale, şi astfel, copii Săi, să-L poată cunoaşte mai bine.

La versetul 6, Domnul Isus spune: „Dar tu, cînd te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău care vede în ascuns îţi va răsplăti". Ce îndemn minunat pentru a avea o viaţă de rugăciune susţinută. Ne luăm noi timp pentru a intra în odăiţă ? Dăm noi importanţă rugăciunii pentru ca să închidem uşa ? Şi negreşit, lăsăm noi afară orice gînd şi activitate firească, fie ea şi cea mai legitimă ? Dacă da, vom face marea descoperire că Tatăl nostru este acolo, cu noi, în locul tainic al rugăciunii. Şi atunci, vom putea să ne vărsăm inimile înaintea Lui, să-I spunem tot, absolut tot ce ne apasă, şi să fim siguri că Cel care vede în ascuns ne va asculta. Cererile noastre personale cît şi mijlocirea noastră pentru alţii vor ajunge înaintea Lui şi Tatăl nostru ne va răsplăti cu răspunsurile îndurării Lui.