Te simţi chemat de altarul de jertfă?

 14 Iulie

Legaţi cu funii vita pentru jertfă

şi aduceţi- o până la coarnele altarului!

(Psalmul 118:27)

Te simţi chemat de altarul de jertfă? De ce nu-L rogi pe Dumnezeu să te lege de el,

ca să nu fii niciodată tentat să te îndepărtezi de o viaţă de consacrare, de dedicare pentru

El? Sunt momente când viaţa este plină de promisiuni şi de lumină, şi noi alegem crucea;

însă în alte momente, când cerul este gri, fugim de ea. Deci este un lucru înţelept să fii

legat de altar.

Drag şi binecuvântat Duh Sfânt, vrei Tu să ne legi de cruce şi să ne umpli cu aşa o

dragoste de ea încât să n-o mai abandonăm niciodată? Te rugăm, leagă-ne cu funia

stacojie a răscumpărării Tale, cu funia aurie a dragostei Tale şi cu funia argintie a

speranţei în a doua venire a lui Hristos. Noi cerem aceasta ca să nu ne depărtăm de crucea

de jertfă, sau să dorim să fim altceva decât părtaşi smeriţi cu Domnul nostru la durerea şi

suferinţa Lui.

„Coarnele altarului“ te invită. Vrei să vii? Doreşti să trăieşti în permanenţă o viaţă de

predare totală, dăruindu-te deplin Domnului? selectat

Am auzit odată o istorie despre un om care participa la o adunare de trezire la cort şi

încerca să se dea pe sine însuşi lui Dumnezeu. În fiecare seară la altar, el se dedica

Domnului. Dar când pleca în fiecare seară, diavolul venea la el şi-l convingea că întrucât

nu se simţea schimbat, nu era cu adevărat răscumpărat.

Tot mereu el era înfrânt de Adversar. În cele din urmă într-o seară a venit la întâlnire

cărând după el un topor şi un par mare de lemn. După ce s-a dedicat încă odată, a bătut

parul în pământ în locul unde îngenunchease ca să se roage. Pe când părăsea cortul,

diavolul a venit la el ca de obicei, încercând să-l facă să creadă că angajamentul lui faţă de

Dumnezeu nu era autentic. El s-a întors repede spre par, arătând cu degetul spre el, şi a

spus: „Diavole, vezi parul acesta? Acesta este martorul meu că Dumnezeu m-a primit

pentru totdeauna“.

Imediat diavolul l-a lăsat, şi de atunci n-a mai avut niciodată îndoieli.

 din Susurul blând

Preaiubitule, dacă eşti tentat să te îndoieşti de finalitatea mântuirii tale, bate un par în

pământ şi el să fie martorul tău înaintea lui Dumnezeu, şi chiar înaintea diavolului, că tu

ai rezolvat această problemă pentru totdeauna.

Bâjbâi în căutarea unei binecuvântări,

Şi niciodată nu a jungi la ea?

Ascultă un cuvânt de înţelepciune,

Şi vei reuşi.

Te lupţi pentru mântuire

Prin rugăciunea ta fierbinte?

Pune capăt luptei, încrede-te doar, şi –

Vei reuşi.

Pare că întârzie răspunsul

La rugăciunea ta importantă?

Schimbă ruga în laudă, şi –

Vei reuşi.

Nu vei cunoaşte niciodată plinătatea Lui

Până nu vei îndrăzni cu tot curajul

Să te dedici în totul Lui, şi –

Vei reuşi.

 Cântările Duhului