Toate lucrurile nobile sunt dificile


„Intră pe poarta cea strâmtă… căci strâmtă este poarta, îngustă este calea.”

Matei 7:13-14

Dacă vrem să trăim ca ucenici ai lui Isus, trebuie să ne amintim că toate lucrurile nobile sunt dificile. Viața creștină este într-un mod glorios dificilă, dar dificultatea ei nu ne face să cădem și să batem în retragere, ci ne stimulează să învingem. Apreciem noi într-atâta uimitoarea mântuire a lui Isus Cristos, încât să trăim din plin pentru gloria Lui?

Dumnezeu mântuiește oamenii prin harul Lui suveran, prin Ispășirea lui Isus; El, după buna Lui plăcere, lucrează în noi a voi și a înfăptui. Dar noi trebuie să transpunem în trăirea practică această mântuire. Dacă începem, de pe baza Răscumpărării Sale, să facem ce ne poruncește El, vom descoperi că putem face aceasta. Dacă nu reușim, este deoarece n-am pus în practică ceea ce Dumnezeu a așezat în noi. Criza va arăta dacă am practicat sau nu. Dacă ascultăm de Duhul lui Dumnezeu și aplicăm în viața noastră ceea ce a pus Dumnezeu în noi prin Duhul Său atunci, când va veni criza, vom descoperi că atât propria noastră natură, cât și harul lui Dumnezeu vor fi alături de noi.

Mulțumim lui Dumnezeu că El ne dă de făcut lucruri dificile! Mântuirea Lui este un lucru îmbucurător, eroic și sfânt în același timp. Ea testează întreaga noastră valoare. Isus îi duce pe „mulți fii la slavă” și Dumnezeu nu ne va scuti de îndatoririle unui fiu. Harul Dumnezeu formează niște oameni care să semene puternic cu Isus Cristos, nu niște papă-lapte. Se cere multă disciplină pentru a trăi o viață nobilă de ucenic al Iui Isus în lucrurile practice. Este întotdeauna nevoie să facem un efort pentru a fi nobili.