V-aţi întors la Dumnezeu

 13 IULIE

 1 Tesaloniceni 1:9-10 „...V-aţi întors la Dumnezeu... ca să slujiţi Dumnezeului Celui viu şi ca să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat dintre cei morţi, pe Isus, care ne scapă de mînia viitoare."

 Biblia ne vorbeşte de suferinţele ispăşitoare ale Mielului pentru toţi cei care cred, dar ea ne vorbeşte şi de „mînia Mielului" faţă de aceia care L-au respins, Apoculipsa 6:16. Dacă credinţa se bazează pe lucrarea pe care a împlinit-o Domnul Isus, ea ştie şi că cel credincios a scăpat de judecata lui Dumnezeu numai datorită Mîntuitorului înviat. „Mînia care va veni" devine un lucru tot mai clar în lumina evenimentelor care se desfăşoară în jurul nostru. Nelegiuirile comise fără ruşine pe plan internaţional, ca şi răul şi păcatul în care oamenii se tăvălesc din ce în ce mai mult şi în mod deschis în viaţa lor, toate acestea cer în mod normal o încheiere a socotelilor de la urmă. 

Şi noi, cei credincioşi, sîntem chemaţi să slujim lui Dumnezeu în astfel de împrejurări ! Dumnezeu a înviat pe Fiul Său dintre cei morţi pentru ca slujirea noastră să se împlinească în puterea învierii Lui şi astfel să beneficiem de autoritatea şi viaţa dumnezeiască a Unui Mîntuitor înviat. Sîntem înştiinţaţi de lucrurile care se vor întîmplă în curînd. Pentru credincios va fi „scaunul de judecată a lui Hristos" - 1 Corinteni 3:10-15. Se va face atunci o triere între ceea ce este un formalism, o slujire cu buzele, şi slujirea pe care Dumnezeu o acceptă, pentru că ea este născută din părtăşia suferinţelor Domnului Hristos şi a renunţării de sine însuşi. Lumea şi-a făcut alegerea. 

Dar lumea trebuie să ştie că singurul remediu al tuturor relelor în viaţa oamenilor este întoarcerea adevărată la Dumnezeu. Sîntem noi întorşi la El cu adevărat ? Am întors noi spatele în mod hotărît la toate cerinţele vieţii proprii ? Dovedim noi că slujim în adevăr Dumnezeului Cel viu ? Aşteptăm noi cu adevărat pe Acela care va veni în curînd cum spune Cuvîntul lui Dumnezeu ? Iată nişte întrebări pe care trebie să ni le punem cu toată seriozitatea. Domnul Isus spune unora care pretindeau că au lucrat în Numele Lui: „Niciodată nu v-am cunoscut", sau nu v-am recunoscut ca fii ai Mei. Fie ca învierea Domnului Isus să fie pentru noi acea putere care să opereze în noi o adevărată întoarcere la Dumnezeu care să fie neapărat precedată de o adevărată şi adîncă pocăinţă. Domnul Hristos şi-a început lucrarea misionară pe pămînt cu aceste cuvinte: „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie." El vine curînd. Eşti tu gata ?