Postări

Ferice de cei ce n - au vă zut, şi au crezut

Cine aduce lauda ca jertfă

Au văzut lucrările Domnului

Poporul se plîngea împotriva Domnului

Ducându - Şi crucea

Cuvintele tale au fost ascultate din cea dintîi zi

Acolo l- a pus la încercare

Pentu ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei

El l- a luat la o parte din norod

Cine lucrează după adevăr

Nu este în mine

Ea a crezut că este grădinarul

Cultivă o atitudine de recunoștință

Venirea credinţei

Umblaţi cîtă vreme aveţi lumina

Am de toate şi sunt în belşug

Oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor

Prin credinţă Avraam

Sporind totdeauna în lucrul Domnului

„Eu, într-adevăr,… dar EI”

În numele Lui Cristos

Dobândirea premiului

S- a făcut că au ajuns toţi teferi la uscat

Să nu dea potrivnicului nici un prilej de învinuire

Viața între poftă și frustrare

El m- a scos la loc larg

Să fie un templu sfint în Domnul

Iacov însă a rămas singur

Să aduceţi jertfe duhovniceşti

AJUTORUL ATOTPUTERNIC

Conștiența de sine

„Te laud că sunt o făptură așa de minunată.”

Amintiți-vă și sărbătoriți

Ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli