Alte principii ale modelului de rugăciune

 10 septembrie Pasaje biblice: Matei 6:9-15;

Marcu 11:20-26


Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice,

care ziceau: „Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale

Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor.” (Apocalipsa 11:15)

În meditația de ieri am vorbit despre modelul de rugăciune pe care ni l-a

lăsat Domnul Isus. Haideți să cugetăm și la alte principii sănătoase.

„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Simplitatea acestei

cereri ne mustră! Ea nu are în vedere acoperirea nevoilor pentru o întreagă

iarnă, ci doar pentru astăzi. De asemenea, Domnul Isus nu ne învață să ne

rugăm decât pentru nevoia noastră fundamentală – pâinea. Da, Tatăl nostru ne

dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele (1 Timotei 6:17), dar cine

suntem noi să-I cerem mai mult decât pâinea cea de toate zilele?

„Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”.

Această rugăciune nu spune: „Dacă am greșeli”; bineînțeles că avem greșeli!

Se presupune că cel ce se roagă Tatălui înțelege că are greșeli și că este lipsit de

slava lui Dumnezeu. Așa că ne rugăm pentru iertare, dar rugăciunea model

ne arată că o asemenea rugăciune este totdeauna însoțită de condiția de a-i

ierta pe cei ce ne-au greșit.

„Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău”. Mintea noastră are

o înțelegere limitată asupra lumii spirituale. Prin urmare, ne încredințăm

sufletul în mâna credinciosului Creator. Îl rugăm să ne călăuzească pașii nu

spre lațul și capcanele vrăjmașului, ci să ne elibereze de orice ar putea pune

stăpânire pe noi. Și Îl rugăm toate acestea cu încrederea că El poate face mai

mult decât cerem sau gândim noi deoarece...

„... a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci.” Suveranitatea Lui

deplină, puterea Sa infinită și splendoarea transcendentă a Persoanei Tatălui

nostru este și va dăinui în veci de veci! Așa se sfârșește modelul de rugăciune

pe care Fratele nostru mai mare ni l-a lăsat în dragostea Sa ca să-l folosim.

Jay Martin - Hagerstown, MD

Mici sunt cererile noastre puse alături de puterea Ta.

Trup, suflet și duh, trebuie să fim ai Tăi în fiecare ceas.