ASCULTAREA ADUCE BINECUVÂNTARE


Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine pe vecie, făcând ce este bine şi ce este drept în ochii Domnului, Dumnezeului tău. Deuteronom 12.28 Deşi mântuirea nu se capătă prin împlinirea legii, totuşi binecuvântările făgăduite sunt date credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, care asculta. Blestemele au luat sfârşit, când El a fost făcut blestem pentru noi, dar nici o binecuvântare n-a fost retrasă. Trebuie sa căutam voia lui Dumnezeu, luând seama nu numai la unele părţi ale Cuvântului Sau, ci la toate. Nu avem de ales între Cuvintele Sale, ci să păstrăm tot ce este scris. 

Aceasta e calea binecuvântării pentru Tatăl ca şi pentru copiii Săi. Binecuvântarea Domnului este peste aleşii Săi până la al treilea şi al patrulea neam. Dacă ei merg drept înaintea Lui, El va face pe toţi oamenii să ştie că ei sunt o sămânţă pe care Domnul a binecuvântat-o. 

Ceice au ascultat şi au privit la şarpele de aramă,au fost vindecaţi.Numeri 21.9 Naaman a ascultat,s-a scăldat în apele Iordanului,şi a fost curăţit. 2 Împăraţi 5.14 

Să ne aducem aminte de Saul.Când era mic,în ochii lui,era ascuns printre vase,dar când a ajuns rege,a căutat să omoare pe Unsul Domnului,David,pentru că ştia că David urmează să fie regele Israelului.David,deşi era uns rege,de Samuel,fugea de regele Saul,el a înţeles că toate lucrurile îşi au timpul lor,şi ce a promis Dumnezeu cu privire la el,se va întâmpla negreşit. Cât timp,Saul a stat în ascultare,a fost bine,dar când a ales să nu asculte,Domnul l-a lepădat.1 Samuel 15: 22,23,16.1 Deşi pare că se căieşte(1 Samuel 15.30),Saul zice un „am păcătuit”de formă, după care spune ce îl interesează cu adevărat:”Cinsteşte mă în faţa bătrânilor poporului meu,şi în faţa lui Israel…şi dacă vei face acest lucru…mă voi închina înaintea Domnului”.

Ce pocăinţă falsă,Doamne păzeşte-ne,de o închinare doar de ochii lumii. Jertfa poate însemna orice lucrare pe care o facem pentru Domnul…fără ascultare de Cuvântul Lui,nu are nicio valoare,pentru El. Jertfele,fără ascultare,nu-I plac Domnului. 1 Samuel 15:22 Eclesiastul 5:1 

Pentru copii,binecuvântarea Domnului,vine şi rămâne peste ei,în măsura în care ei ascultă de părinţii lor. Efeseni 6:1-4 Ce binecuvântează Domnul,”este binecuvântat pentru veşnicie!” 1 Cronici 17.27 Nu vom găsi nici o binecuvântare într-o viaţa lumească şi împărţită. Căile preferate de lume şi nesfinţite nu ne pot aduce vreun bine, atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu. Dacă integritatea nu ne face să prosperăm, înşelăciunea nici atât. Acele lucruri care sunt plăcerea lui Dumnezeu, trebuie să ne facă şi nouă plăcere.