Ascultarea

  


    Înainte de a face ceva pentru Dumnezeu,trebuie sǎ avem o viaṭǎ cu Dumnezeu.Sǎ învǎṭǎm de la El.


    Altfel putem face multe slujbe în Adunare,putem fi aplaudaṭi și lǎudaṭi,dar dacǎ nu umblǎm cu Dumnezeu,în fiecare zi,nu se va pocǎi nimeni,pentru cǎ Duhul Sfânt,convinge oamenii,și îi aduce la mântuire,prin nașterea din nou.


    În Matei 7:22,23,citim cǎ poṭi sǎ proorocești şi sǎ scoṭi draci în Numele Lui,și Domnul sǎ spunǎ cǎ nu te cunoaște.


    De ce?"pentru cǎ lucraṭi fǎrǎdelege"Matei 7.23


    Ca sǎ faci o lucrare pentru Dumnezeu,trebuie sǎ trǎiești o viaṭǎ în sfinṭenie,ca Domnul sǎ se foloseascǎ de tine.


    Domnul are nevoie de tine,dar vrea un om "dupǎ inima Lui".El nu poate lucra cu o inimǎ împǎrṭitǎ:şi cu lumea și cu Dumnezeu,nu se poate,nu existǎ cale de mijloc.Ești ori cu Dumnezeu,ori cu lumea.


    Înṭelegem acum de ce în Adunǎri parcǎ numai este prezenṭa Duhului Sfânt,nu mai este cercetare,din cauza pǎcatului.


    Ne permitem sǎ facem lucrarea Domnului,oricum,fǎrǎ sfinṭenie.Dar vrem binecuvântare.


    Binecuvântarea se obṭine greu,dar este veșnicǎ.


    Ce binecuvânteazǎ Domnul rǎmâne binecuvântat în veci. 1 Cronici 17:27


    Cu toṭi ne dorim binecuvântarea,aşa cǎ haideṭi sǎ ascultǎm de Domnul și sǎ facem voia Lui.


    În Eclesiastul 5:1,citim ...În casa lui Dumnezeu...apropie-te mai bine sǎ asculṭi,decât sǎ aduci jertfa nebunilor".


    "Neascultarea de glasul Domnului,este tot atât de vinovatǎ ca ghicirea,și împotrivirea nu este mai puṭin vinovatǎ decât închinarea la idoli şi terafimi". 1 Samuel 15:23


    Neascultarea = ghicirea 


    Împotrivirea = închinarea la idoli și terefimi. 


    Sǎ ne ajute Domnul sǎ Îl ascultǎm pe El și sǎ nu ne împotrivim voii Lui.


    Sǎ accceptǎm planul Lui și El ne va binecuvanta.