Binecuvântați sau blestemați

 

Dragi prieteni,azi dimineață,m-am trezit cu acest gând,din Biblie,pe care doresc să îl împărtășesc cu dv. 

“Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția,care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii”. Matei 25:31-46 

Înteleg că pot fi printre cei binecuvântați sau între cei blestemați. Toți pretindeau că fac voia lui Dumnezeu și totuși există o judecată,când Fiul Omului,va despărți pe unii de alții și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Domnul începe cu cei din dreapta,oile Sale. Apoi explică de ce au fost aleși,că au avut milă de “cei mai neînsemnați frații ai Mei”și făcând aceste lucruri,L-au onorat pe Dumnezeu,Creatorul nostru. “Am fost flămând,setos,străin,gol,bolnav și în temniță” 

Ce vreau să spun cu asta? Dacă vrem să fim binecuvântați de Domnul,trebuie să procedăm la fel adică să ajutăm și pe cei mai neînsemnați frați,cu cele trebuincioase de care au mare nevoie. Probabil cunoașteți persoane creștine,frați și surori,aflate în nevoie,ar trebui să le ajutăm,așa ne învață Domnul. Îmi aduc aminte de un alt exemplu.

 În Luca 10:25-37,găsim pilda Samariteanului. Cine este aproapele tău?”Celce și-a făcut milă cu el”,iar Domnul Isus îi spune: “Du-te și fă și tu la fel” Adică să ai milă de cel căzut între tâlhari.”Mila biruiește judecata”. 

“Dacă cade cineva deodată într-o greșeală,voi care sunteți duhovnicești,să-l ridicați cu duhul blândeții.Și ia seama la tine însuți,că să nu fii ispitit și tu”.Galateni 6.1