Căutăm să lucrăm cinstit

 11 septembrie Pasaj biblic: 2 Împărați 12:1-15


Căci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului,

ci și înaintea oamenilor. (2 Corinteni 8:21)

Cu câțiva ani în urmă, călătoream împreună cu un frate din biserică și

am alimentat la o benzinărie. Numai după ce am primit bonul de casă, am

observat că suma plătită era de numai câțiva dolari. Uitându-mă mai atent la

pompă, am observat că prețul afișat era 0,234$ în loc de 2,349$ cum trebuia

să fie. Ce puteam face? Am mers înăuntru și i-am spus vânzătoarei. Aceasta

ne-a mulțumit și imediat a blocat toate pompele. Când prețul fusese schimbat

puțin mai înainte, cifra 9 de la sfârșit lipsea, ceea ce a împins cifra 2 dincolo

de punctul zecimal. Am plătit diferența și am plecat, știind că am procedat

corect. Oare câți clienți înaintea noastră își văzuseră de drum, socotind că au

făcut o afacere bună, cu toate că benzinăria a avut de pierdut?

Mulți oameni nu ar îndrăzni să fure pe față de la vecini, dar socotesc că

este normal să nu semnaleze o greșeală care este în favoarea lor, sau să facă

evaziune fiscală. Ce spune Dumnezeu despre toate acestea? „Urmăriți ce este

bine, înaintea tuturor oamenilor” (Romani 12:17). „Cel neprihănit umblă în

neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!” (Proverbele 20:7).

În pasajul biblic de astăzi se vorbește despre lucrătorii care au reparat

casa lui Dumnezeu. Este scris că ei „lucrau cinstit” (2 Împărați 12:15), așa că

cei ce supravegheau lucrările nu trebuiau să le ceară socoteală. Cât de diferit

ar arăta astăzi afacerile din țară dacă toată lumea ar lucra cinstit! Noi nu

putem schimba lumea, dar ne putem asigura că suntem credincioși. Poate că

exemplul nostru îi va influența pe alții să facă la fel. Dar, mai presus de toate,

viața noastră va fi pe placul lui Dumnezeu.

Paul Yoder - Gap Mills, WV

Nu există grade diferite de onestitate; ești fie cinstit, fie necinstit.