COMPASIUNE PRACTICĂ

 3 septembrie


„Dar un samaritean… i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat

rănile…” Luca 10: 33- 34.

Nu trebuie să concluzionăm că samaritenii, care erau pe jumătate

păgâni, reprezentau o clasă mai bună decât extrem de favorizații evrei.

Domnul nostru folosește un samaritean în pilda Sa, pentru că vrea să scoată

în evidență legea dragostei. Indiferent cine este suferindul pe care-l

întâlnim pe căile vieții, el este aproapele nostru. Poate fi un om foarte

nevrednic, însă chiar și așa, el este aproapele nostru. Pe măsură ce privim

la el mai îndeaproape, putem realiza că, de fapt, acesta ne este dușman.

Odată ne-a făcut o nedreptate amarnică crudă și dureroasă și nu are niciun

drept de a primi din partea noastră compasiune sau ajutor; însă n-are

importanță, el este aproapele nostru. Orice om pe care-l găsim în suferință 

sau în orice fel de nevoie devine atunci aproapele nostru – acel aproape

căruia, în acele momente, îi datorăm dragoste.

Este aici definiția cuvântului „dragoste”. Poate spui: „Nu pot iubi

oamenii nesuferiți; nu-i pot iubi pe infractori; nu pot iubi un vagabond

sărac.” Nimeni nu se așteaptă să-i iubești pe astfel de oameni așa cum îți

iubești nevasta, copilul sau prietenul. Este puțin probabil ca samariteanul

să fi avut vreo afecțiune tandră pentru acest evreu rănit, în timp ce îi

acorda ajutor. Samaritenii nu prea îi iubeau pe evrei. Însă nu s-a uitat la

omul acela pentru a stabili dacă îl iubea sau nu, înainte de a începe să-i

îngrijească rănile. Totuși, l-a iubit conform semnificației poruncii de a-l iubi.

Dragostea sa nu a fost un sentiment călduros, ci o afecțiune foarte practică.

La început a fost un sentiment de milă; a avut compasiune față de el.

Însă, uneori, mila este un sentiment foarte nefolositor – doar o lacrimă care

vine ușor și nu costă nimic. Acest drumeț bun a avut mai mult decât lacrimi.

Mila i-a ajuns la mâini și a intrat în buzunarul său. S-a dus la om, i-a legat

rănile, l-a ajutat să ajungă la un han și i-a acordat atenție până a fost

întremat.