Cristos Îi cunoaşte pe ai Săi

 11 septembrie


„…Eu Îmi cunosc oile Mele… Ioan 10:14.

Păstorii orientali aveau anumite semne după care își cunoșteau

propriile oi. Chiar și în țara noastră fermierii își marchează oile – cu

propriile lor inițiale, cu un „semn la ureche” sau cu alt semn specific, după

care le vor recunoaște oriunde. Cristos îi cunoaște pe ai lui după niște

semne distinctive.

El îi cunoaște după chipul lor. Există ceva în fiecare copil adevărat al

lui Dumnezeu care indică apartenența lui – o asemănare de familie, o

trăsătură a chipului divin reflectată în afară. Tatăl fiului risipitor și-a

recunoscut fiul când l-a văzut de departe. Așa cum era el - în zdrențe, sărac

lipit, purtând pe el semnele unei vieți risipite - ochiul dragostei și-a

recunoscut copilul. Cristos îi cunoaște pe ai Săi după chipul lor, oricât de

vagă ar fi asemănarea cu El. Oamenii din lume nu-i recunosc pe prinții

cerului în umilii creștini pe care-i întâlnesc; însă fiecare înger îi cunoaște.

Cristos nu îi cunoaște pe ai Săi doar după chipul lor, ci și după voce.

Mama recunoaște vocea copilului ei oriunde, chiar și în întuneric, și o poate

distinge dintre mii de voci. Cristos cunoaște vocile celor care Îi aparțin,

oriunde îi aude vorbind sau plângând.

El îi cunoaște și după caracter. Chiar dacă exteriorul este necizelat și

stângaci, acesta nu ascunde de ochii Săi viața interioară, duhul, inima. El l-a

văzut pe viitorul Petru, în toată măreția caracterului său, în necioplitul

Simon care a fost adus la El. El Își cunoaște prietenii prin ascultarea lor.

Cunoaște hainele albe ale dreptății pe care le poartă răscumpărații Săi. Își

cunoaște ucenicii prin faptul că Îl urmează acolo unde îi conduce. Cunoaște

inima penitentă prin mireasma pe care o răspândește: ea este un altar al

tămâierii, este vasul spart din care se revarsă untdelemnul plăcut. Așa cum 

descoperim locurile în care sunt ascunse florile după miresmele emanate de

acestea, tot așa și Dumnezeu știe unde este o inimă penitentă după mirosul

plăcut pe care-l răspândește. El îi cunoaște pe ai Săi.