Cuvintele

 4 septembrie 

Pasaj biblic: Iacov 3


Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. (Iacov 3:2)

În pasajul biblic de astăzi se vorbește despre nevoia de a veghea asupra

cuvintelor noastre. Oare trebuie să ne asigurăm că nu jignim pe nimeni când

deschidem gura? Nu neapărat, fiindcă au fost câteva cazuri în care Domnul

Isus i-a ofensat pe iudei prin cuvintele Sale. (Un exemplu se găsește în Matei

15:12.) Dar trebuie să vorbim cu mult har. Termenul greșește din versetul-cheie

se referă la a face pe cineva să se poticnească. Mai presus de toate, trebuie să fim

atenți să nu rostim cuvinte care îi pot face pe oameni să păcătuiască. Diavolul a

rostit cuvinte care au convins-o pe Eva să păcătuiască; iar cuvintele lui au fost în

mod clar greșite. Dumnezeu a rostit apoi cuvinte de mustrare și de învățătură,

care i-a făcut pe Adam și pe Eva să-și recunoască vinovăția înaintea Lui.

În Proverbe 25:11 este scris: „Un cuvânt spus la vremea potrivită este

ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint.” Cuvintele rostite cu asprime

distrug relațiile, dar cuvintele rostite cu amabilitate și har vindecă, întăresc

și îmbărbătează pe cel slab și mâhnit. Acestea includ expresii precum „Te

rog”, „Mulțumesc”, „Îmi pare rău”, „Te iert”, „Pot să te ajut?” și „Putem sta

de vorbă?”. Dacă aceste cuvinte s-ar regăsi mai des în vorbirile noaste, multe

relații încordate ar deveni mai pline de pace.

În capitolul 3 din Epistola lui Iacov autorul pomenește termeni precum

„zăbală” și „cârmă” și se referă la faptul că omul care își ține limba în stăpânire

își poate stăpâni tot trupul. Noi trebuie să comunicăm „nu cu vorbiri învățate

de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt” (1

Corinteni 2:13). Cele mai frumoase cuvinte sunt cele care Îi aduc slavă lui

Dumnezeu și sunt susținute de fapte ale neprihănirii. „Copilașilor, să nu iubim

cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul” (1 Ioan 3:18). Cuvintele

rostite cu dragoste, confirmate de fapte bune, vor fi ținute minte multă vreme

și vor fi prețuite.

William Miller - Millersburg, IN

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare,

ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. (Coloseni 4:6)

Planul de citire a Bibliei într-un an: 1 Corinteni 14:1-20; Proverbele 5, 6