Destinat pentru a fi sfânt

 1

SEPTEMBRIE


„Fiøi sfinøi, cåci Eu sunt sfânt.“

1 Petru 1:16

Aminteμte-øi permanent care este scopul vieøii tale. Destinul

omului nu este nici fericirea, nici sånåtatea, ci sfinøenia. În zilele de

aståzi avem mult prea multe dorinøe μi ne risipim în ele; dorinøe

bune, nobile μi drepte care poate îμi vor gåsi împlinirea, dar pe care

Dumnezeu trebuie så le facå så nu mai aibå o aμa mare importanøå

pentru noi. Singurul lucru care conteazå cu adevårat este dacå omul

vrea så-L accepte pe Dumnezeul care-l va face sfânt. Oricare ar fi

preøul, omul trebuie så aibå o relaøie bunå cu Dumnezeu.

Cred eu cå trebuie så fiu sfânt? Cred cå Dumnezeu poate så vinå în

inima mea μi så må facå sfânt? Dacå, prin predica ta, må convingi cå

nu sunt sfânt, voi fi indignat de aceastå predicå. Vestirea Evangheliei

trezeμte resentimente puternice, deoarece Evanghelia îmi dezvåluie

cå nu sunt sfânt; dar, de asemenea, ea trezeμte în mine o dorinøå intenså.

Dumnezeu are un singur scop pentru om, μi anume sfinøirea. Singurul

Såu scop este crearea de sfinøi. Dumnezeu nu e o maμinå eternå de

binecuvântat oameni; El n-a venit så mântuiascå oamenii din milå; El

a venit så-i mântuiascå, deoarece i-a creat ca så fie sfinøi. Ispåμirea

înseamnå cå Dumnezeu må poate aduce înapoi la unitate perfectå cu

El prin moartea lui Isus Cristos, fårå så råmânå nici o umbrå între noi.

Nu tolera niciodatå, din compasiune faøå de tine sau faøå de aløii,

vreun obicei care nu este dupå voia unui Dumnezeu sfânt. Sfinøenia

înseamnå puritate în umblarea ta, în cuvintele care-øi ies din gurå,

în gândurile pe care le nutreμti – orice detaliu al vieøii så fie sub

privirea lui Dumnezeu. Sfinøenia nu este numai ceea ce-mi då

Dumnezeu, ci μi ceea ce manifest eu din ce mi-a dat Dumnezeu.