„EL LE CONDUCE”

 9 septembrie


„… El … le scoate afară din staul… merge înaintea lor; și oile merg

după El…” Ioan 10:3-4.

Păstorul din Orient nu își mână oile din spate, ci merge înaintea lor și

le conduce. Noaptea le conduce în țarc pentru a fi în siguranță. Dimineața le

conduce la pășune. Tot astfel, Cristos nu îi mână pe ai lui din spate, ci

merge înaintea lor și îi conduce, iar ei Îl urmează.

Oile au nevoie să fie conduse. Ele nu dețin instinctul prin care să fie

capabile să-și găsească propria cale, așa cum au majoritatea animalelor. Și

creștinii sunt întocmai asemenea lor. Oile se rătăcesc; o oaie pierdută 

niciodată nu își găsește drumul înapoi. „Noi rătăceam cu toții ca niște oi” și

nu ne-am fi putut găsi niciodată drumul înapoi acasă, dacă Bunul Păstor nu

ne-ar fi căutat și nu ne-ar fi condus înapoi. Cristos își conduce poporul cu

blândețe. El merge înaintea oilor Sale. E foarte grijuliu față de cele slabe.

„Va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui.” El nu își conduce niciodată

oile prea repede. Uneori le duce pe drumuri bolovănoase și periculoase, dar

nu pierde niciodată pe vreuna din ele. Nicio oaie a lui Cristos n-a fost

vreodată pierdută pe drum sub călăuzirea Sa, chiar și pe cele mai

periculoase cărări.

Un ghid bătrân i-a spus unui turist în Alpi, care se temea să se

încreadă în mâna ghidului pentru a fi ajutat să treacă peste o porțiune

periculoasă: „Mâna aceasta n-a pierdut niciodată vreun om.” Cristos nu

pierde niciodată niciun om. El a condus milioane acasă pe cărările acestei

lumi și niciunul dintre ei n-a pierit pe cale. „Eu am păzit pe aceia pe care Mi

i-ai dat; și niciunul din ei n-a pierit.”

Cristos își conduce oile la pășuni și la ape liniștite. Uneori le conduce

prin deșerturi, de-a lungul cărărilor spinoase și prin trecători întunecoase;

dar merge întotdeauna înaintea lor, și ele sunt în siguranță acolo unde este

El prezent. La urmă le conduce prin valea umbrelor, ducându-le în staulul

ceresc. Acolo ele vor fi în siguranță pentru eternitate și vor fi binecuvântate

în dragostea Sa.