Fiți împlinitori,nu doar ascultători


„Fiți împlinitori ai Cuvântului,nu doar ascultători,înșelându-vă singuri”.Iacov 1.22 

Recent,am citit acest text,și am observat că ne putem înșela,în umblarea noastră creștină.Domnul spune:”Eu am venit nu ca să stric Legea,ci s-o împlinesc”. 

Putem crede că suntem ok cu Dumnezeu,mergând regulat la Adunare,făcând fapte bune,dar oare împlinim Cuvântul Lui? Ne putem înșela,dar depinde doar de noi.Putem merge în iad,cu Biblia în mână,dacă dar am citit Cuvântul Lui,și nu l-am împlinit. Iacov,ne învață,și așa de frumos,ne explică. „Daca nu împlinești Cuvântul cu fapta,te asemeni cu un om care își privește față într-o oglindă,și după ce s-a privit,pleacă și uită îndată cum era” Iacov 1.23

 Dragii mei,Cuvântul lui Dumnezeu,este oglinda,în care privim pentru a ne vedea starea noastră. Tu ai auzit Cuvântul, ai crezut,ai fost curățit prin Sângele lui Isus Hristos,dar dacă nu faci nimic spre pocăință ta,vei uita îndată cum ești. Domnul vrea să faci pași spre El,să te apropii de El și dacă Îl cauți din toată inima,El se va lăsa găsit de tine.

Caută pe Domnul,nu mai este timp de pierdut. Citește Cuvântul Lui,și aplică în viața ta,adevărurile pe care le citești. De aceea,găsim scris în Evrei 6:4-9,că „cei care au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu…și care totuși au văzut,este cu neputință să fie înoiți iarăși,și aduși la pocăință,fiindcă ei răstignesc din nou,PENTRU EI,pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit.” 

Pentru că Domnul te-a curățit,te-a iertat dar tu nu vrei ” să te adâncești în legea desăvârșită,care este legea slobozeniei,să stărui în ea”,nu vrei să părăsești păcatul,care îți este așa drag. Și nemulțumirea este un păcat.Suntem nemulțumiți când plouă mult,când este prea cald…nu suntem mulțumiți de venitul nostru…dar în cele spirituale,oare suntem la fel de nemulțumiți? Vrem să trăim mai mult și mai intens,pentru Domnul?

 Părăsește păcatul,Isus te iubește,dar nu iubește păcatul din tine. Prov.28.13 „Plata păcatului este moartea dar darul fără plată al lui Dumnezeu,este viața veșnică în Isus Hristos,Domnul nostru”. Romani 6.23 

Dumnezeu îți oferă mântuirea,în dar,fără să plătești nimic,El a făcut totul pentru tine că să fi salvat,a plătit cu Sângele Său. 

Ce te împiedică să primești mântuirea? Citește Cuvântul lui Dumnezeu,care este viu și lucrător Evrei 4:12 Împlinește-l și vei fi binecuvântat.