Împodobirea gropilor

 12 septembrie Pasaj biblic: Matei 23:23-39


Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele

prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți. (Matei 23:29)

 În timp ce mă plimbam printr-un cimitir cu un prieten și ne-am amintit

de cei decedați, de lupta și de viața lor, m-am gândit la versetul-cheie de astăzi.

Este ușor să-i lauzi pe sfinții de altădată pentru credincioșia, binecuvântarea

și exemplul pe care ni le-au lăsat prin viața lor. De asemenea, ne este ușor să

uităm că aceeași Evanghelie pe care au ținut-o ei a rămas și astăzi la fel și, ca

ispravnici, ni se cere să-i fim credincioși (1 Corinteni 4:2). Și ne este ușor să-i

lăudăm pe credincioșii care au plecat la Domnul pentru ceea ce au răbdat

din pricina Evangheliei, atâta vreme cât pe noi nu ne costă nimic și nu ne

afectează libertatea și stilul de viață. Acesta este mesajul pe care Domnul Isus

l-a transmis fariseilor. Ei se îngrijeau să pară credincioși pe dinafară și chiar

lăudau credința înaintașilor lor, dar ei înșiși nu trăiau la înălțimea cerută de

Dumnezeu.

Dacă nu veghem, și noi putem ajunge ca fariseii. Ajungem morți spiritual

în tradițiile noastre. Putem părea evlavioși pe dinafară, dar să fim morți față

de Dumnezeu. De binecuvântări și răsplătiri vor avea parte numai cei ce sunt

la fel de evlavioși și pe dinafară, și pe dinăuntru (Matei 23:26). Dumnezeu ne

cunoaște inima, gândurile și simțirile și le va judeca după dreptate.

Putem lua parte la susținerea valorilor pe care ni le-au lăsat înaintașii

noștri evlavioși. Părinții meu au plecat în veșnicie, iar eu prețuiesc învățăturile

biblice sănătoase pe care mi le-au dat ei. Dar dacă nu trăiesc după aceste

principii, nu sunt mai bun decât fariseii și voi avea parte de aceeași osândă.

Prietene, știi de care parte te găsești? Dumnezeu știe!

Denver Yoder - Somerset, OH

Acordăm cea mai mare cinste înaintașilor noștri când le urmăm exemplul.