Locurile cu păsiuni ale lui Cristos

 10 septembrie


„…Dacă intră cineva prin Mine… va găsi pășune.” Ioan 10:9.

Păstorul are grijă ca oile sale să fie bine hrănite. Și Cristos îi hrănește

pe ai Lui și îi conduce la pășune. Biblia este locul cu pășuni și pajiștea este

întotdeauna bună. Fiecare capitol este un câmp cu iarbă bogată. Unele din

aceste câmpuri par a fi la început sterpe, aride; însă până și pe cele mai

sterpe există destulă pășune care să hrănească un suflet flămând.

Apoi există și câmpurile cu pășuni ale rugăciunii. Acestea se întind

foarte aproape de granița cerului. Ele se află întotdeauna în văile liniștite

dintre munți. Bunul Păstor ne conduce la ele prin porțile rugăciunii. Ne

plecăm cu smerenie și intrăm împreună cu El în pășunile verzi și ne hrănim

sufletele până când foamea ne este potolită.

Biserica este o altă pășune care aparține Păstorului nostru. Intrăm pe

porțile sanctuarului și descoperim de îndată hrană spirituală. O găsim în

serviciile divine, în rânduielile din biserică și la Masa Domnului.

În viața noastră obișnuită din lumea aceasta, dacă Îl urmăm pe Cristos

cu credincioșie, ne vom afla continuu pe câmpurile cu pășuni bogate. 

Cristos nu ne va conduce niciodată în locuri în care nu este hrană pentru

noi. Uneori ne gândim că nu este decât sărăcie în viața noastră plină de

trudă, de ispite, griji și sacrificii; însă Bunul Păstor este întotdeauna cu noi

și există întotdeauna pășune.

Astfel, întreaga lume este un câmp bogat când Isus Își conduce turma.

Dacă unii creștini nu sunt bine hrăniți, aceasta e din cauză că nu se

hrănesc. Problema este că ei nu flămânzesc după hrană spirituală. Cel mai

trist lucru din lumea aceasta nu este un strigăt arzător după pâine, ci un

suflet care nu este flămând. Multe suflete mor în mijlocul belșugului dat de

Bunul Păstor - mor nu din lipsă de mâncare, ci din lipsă de poftă de

mâncare.