Natura albinelor


Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă

cu înseși mâinile ei. (Proverbele 14:1)

Albinele dulgher care sapă galerii în lemnul șurii noastre nu au fost

binecuvântate cu mult discernământ. Dumnezeu le-a dat multe alte daruri,

dar înțelepciunea de a privi în viitor și de a anticipa consecințele faptelor

lor este o trăsătură care, din nefericire, le lipsește. Ele se bucură de vremea

bună, dar în serile răcoroase dispar în galeriile pe care fălcile lor puternice

le-au săpat în grinzile șurii noastre. Tunelurile din interiorul grinzilor duc la

cuiburile curate și uscate unde locuiesc albinele și progeniturile lor. Aceste

galerii slăbesc structura grinzilor care le oferă adăpost. Albinele dulgher,

efectiv, își mănâncă propria casă, rămânând, în cele din urmă, fără ea. Unde

cred ele că vor locui dacă șura va ajunge o grămadă de dărâmături?

Spre deosebire de albinele dulgher, oamenii sunt binecuvântați cu

înțelepciune, care îi ajută să prevadă cu ușurință consecințele faptelor lor. De

aceea, probabil că nu vei găsi niciun om care să dea găuri în căpriorii care

susțin acoperișul casei sale. Casa lui este curată și uscată și el are de gând s-o

păstreze așa.

Acum, aș spune că este o deosebire între casă și cămin. Casele sunt zidite

cu lemn și cărămizi, pe când căminele sunt zidite cu dragoste, încredere,

respect, credincioșie și devotament față de Dumnezeu. Deși oamenii își

întrețin cu hărnicie casele, căminele lor s-ar putea să nu fie întreținute la

fel. Egoismul, infidelitatea și excesele de mânie „sapă” galerii în dragostea,

încrederea și în respectul din sânul familiei. Programul excesiv de încărcat și

oboseala acumulată „mănâncă” devotamentul față de Dumnezeu.

Albinele dulgher sunt distructive prin natura lor, dar activitățile lor nu au

repercusiuni peste timp. Însă, când oamenii își distrug căminele, consecințele

sunt veșnice. Dumnezeu a dăruit albinelor și oamenilor câte o măsură diferită

de înțelepciune care corespunde consecințelor faptelor lor.

Gary Miller - Pantego, NC

Fii atent să nu-ți tai creanga de sub picioare, fiindcă vei cădea.