”Oare numai prin Moise,vorbește Domnul?

 ”Oare numai prin Moise,vorbește Domnul?Nu vorbește oare și prin noi?Numeri 12:2

În Numeri 26:59,scrie că Maria era sora lui Moise și a lui Aaron.


Dacă ne întoarcem la Exod 2:4,vedem că ”sora copilului”,avea  grijă de pruncul Moise.


Aaron și Maria,fratele și sora lui Moise,vorbesc împotriva lui Moise,zicând:”Oare numai prin Moise,vorbește Domnul”?


Cum a fost posibil acest lucru,cei care făceau parte din echipa lui,să fie împotriva lui? ”Vrășmașii omului,vor fi cei din casa lui”.Dar de ce s-au întâmplă toate acestea?


Pentru că Dumnezeu a trebuit să treacă pe poporul Său,prin multe probleme,ca să-i învețe să respecte pe Dumnezeu și poruncile Lui.


Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos,și ne vrea doar pentru El,nu putem fi și cu Dumnezeu și cu cel rău.

Prima poruncă este:" Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta,cu tot sufletul tău,şi cu tot cugetul tău",iar a doua poruncă este"să iubeşti pe aproapele tău,ca pe tine însuţi...în acestea se cuprind TOATĂ legea şi Prorocii" Matei 22.37-40

Domnul vrea să Îi predăm toată inima noastră,să o curățească și să o sfințească,ca să fie un Templu al Lui.


Citind mai jos,observăm că Domnul îl apară pe Moise:”Eu îi vorbesc gură către gură,Mă descoper lui,și el vede chipul Domnului,cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva,robului Meu,Moise?”(Numeri 12:8).Dumnezeu a pedepsit pe Maria,care s-a umplut de lepră.(Numeri 12.10)

Moise trebuia sa Îl glorifice pe Dumnezeu în faţa poporului...şi pentru aceasta a nu a mai intrat in Canaan. Numeri 20.12

Privind la Iosif,el Îl glorifică pe Dumnezeu în faţa lui Faraon,spunând Nu eu! Ci Dumnezeu este Acela...Geneza 41.16

La fel şi Daniel a  spus Împăratului "Ce cere Împăratul este o taină pe care înţelepţii,cititorii în stele,vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s+o descopere împăratului.".."DAR este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele..."   Daniel 2.27,28

Și azi se ridică oamenii,împotriva slujitorilor lui Dumnezeu,la fel ca în vechime.


Prin cine vorbește Domnul,astăzi?


Astăzi Domnul ”vorbește când într-un fel când în altul”.Dumnezeu îi vorbește omului,printr-un mod,care să îl facă să înteleagă dragostea lui Dumnezeu.Dar nu descurajați.


Biblia ne spune că ”nu vom fi ispitiți peste puterile noastre,Domnul a pregătit și salvarea din ea”.


Romani 8:28 ”Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”.