Păcatul


Bun venit,dragii mei,astăzi vreau să scriu despre păcat.Păcat înseamna a nu ţine Legea…deacolo apare cuvântul fără de lege,ne legiuire.Mie îmi place mult un termen din limba greacă,”Hamartia”,care înseamnă a greşi ţinta.Cu toţi am greşit ţinta şi ne am abătut de la cărarea dreaptă,nu este niciun om care să caute binele.Ps 14.3.

 Nelegiurile voastre pun un zid de despărire între voi şi Dumnezeul vostru,şi păcatele voastre vă ascund Faţa Lui,şi-L împiedică să vă asculte. Isaia 59.2 

Adunarea reprezintă pentru mine,Ekklesia,care înseamnă adunarea celor chemati afară,Biserica este Trupul lui Hristos,şi este sfântă,pentru mine,cred că este mai corect să spun Adunare. S-a citit la Adunarea noastră,un text din biblie,care m-a pus pe gânduri.E vorba de 1 Ioan 5.17,acolo scrie „Orice nelegiuire este păcat,dar este un păcat care nu duce la moarte” ,şi „Este un păcat care duce la moarte,nu i zic să se roage pentru păcatul acela” 1 Ioan 5.16b. 

Până acum şiam că toate păcatele duc la moarte şi plata păcatului este moartea. Romani 6.23.Am cerut lumină de la Domnul,şi am înţeles în felul următor: 

Păcatul care duce la moarte este păcatul pe care îl iubeşti cel mai mult şi la care nu eşti gata să renunţi.Păcatul pe care nu eşti gata să îl mărturiseşti,şi să te lasi de el,păcatul acela este un păcat de moarte,şi te va duce la moarte Prov 28.13 Dacă vezi pe cineva că stăruieşte într-un păcat şi nu vrea să părăsească păcatul,Apostolul iubirii,ne învaţă”nu-i zic să se roage” 1 Ioan 5.16 

Păcatul care nu duce la moarte,poate fi orice alt păcat,pe care îl mărturisim înaintea Domnului,şi ne lăsăm de acel păcat,cum a făcut şi David,a căzut în păcat,dar nu a rămas în păcat. Ps 32.1-5 Ce putem face? Domnul Isus Hristos,a venit pe pământul nostru,ca să ne mântuiască,El a purtat păcatele noastre în trupul Său,pe lemn, 1 Petru 2.24,ca noi să fim salvaţi. „Dacă ne mărturisim păcatele El este credincios şi drept,ca să ne ierte şi să ne curăţească de orice nelegiuire” 1 Ioan 1.9 „Sângele lui Isus Hristos,Fiul Lui,ne curăşeşte de orice păcat” 1 Ioan 1.7 

Vino cu păcatul tău ,la El,mărturiseşte-l,spui Lui,ce ai făcut tu,nu învinovăţi pe alţiii,Şi Domnul te va ierta,dacă te căieşti,şi eşti dispus să renunţi pentru totdeauna,la acel păcat.

Mă rog ca Domnul să vă ajute şi să vă binecuvânteze.