Restricții

 

O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă.

(Proverbele 13:15)

Restricțiile nu sunt pe placul oamenilor. Omului firesc îi place să fie liber

și să facă tot ce vrea. Dar fie că ne place, fie că nu, restricțiile fac parte din

viața noastră. Când conducem pe șosea, ne supunem regulilor de circulație,

altfel, vom suporta consecințele. În afaceri sunt reguli pe care clienții trebuie

să le respecte. Școlile au reguli la care elevii și studenții trebuie să se supună.

În toate aspectele vieții trebuie să respectăm anumite reguli.

Dumnezeu a stabilit reguli pentru angajați și angajatori. „Robilor, ascultați

în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii

lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă

temeți de Domnul” (Coloseni 3:22). „Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați

și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer” (Coloseni 4:1). De

asemenea, suntem sub autoritatea bisericii și a autorităților civile. „Ascultați

de mai marii voștri și fiți-le supuși” (Evrei 13:17). Mai presus de toate, noi toți

suntem sub autoritatea lui Dumnezeu și, într-o zi, va trebui să-I dăm socoteală

de viața noastră.

„Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini

sunt cei ce o află” (Matei 7:14). Calea cea îngustă este calea crucii, o cale cu

multe restricții pe ea. La polul opus se află calea cea lată, care duce departe de

Dumnezeu. Mulți oameni merg pe calea cea largă, fiindcă pare ușoară și nu

sunt prea multe restricții pe ea. Totuși, cei ce merg pe calea păcătoșilor se vor

convinge că nu este ușoară și, la sfârșit, se vor trezi într-un loc nedorit.

Calea cea îngustă nu este întotdeauna ușoară. Este calea pe care au loc

bătăliile împotriva uneltirilor diavolului. Și totuși, Domnul este cu noi și

ne întărește. Calea cea îngustă este binecuvântată fiindcă Domnul Isus ne

însoțește pe ea. Pe ce cale te afli acum?

Benuel Glick - Berlin, PA

Pentru a accepta restricțiile, trebuie să fii convins de necesitatea lor