Schimbat

 6 septembrie Pasaje biblice: Isaia 40:27-31;

Efeseni 3:14-19


Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere,

prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16)

Într-o zi, pe vremea când eram copil, am venit de la școală și m-am

schimbat repede ca să-i pot privi pe artificierii care dinamitau stratul de roci

unde urma să construim o extensie a casei noastre. Artificierii au forat în

stratul de roci, au umplut găurile cu dinamită și au întins o plasă metalică

deasupra. Explozia a făcut ca plasa metalică să se ridice de la sol. Artificierii

au înlăturat plasa și rocile sfărâmate. În cele din urmă, excavația de lângă

casa noastră a fost destul de adâncă pentru a se putea turna o placă de beton.

Deși mediul înconjurător rămăsese neschimbat, zona de șantier era complet

diferită de felul cum arătase înainte.

În versetul-cheie de astăzi, autorul vorbește despre a fi „întăriți în putere,

prin Duhul Lui, în omul dinăuntru”. Termenul grecesc pentru „putere” este

dunamis, de unde provine cuvântul dinamită. Puterea lui Dumnezeu și a

Cuvântului Său are unele efecte asemănătoare dinamitei din ilustrația de

mai sus. Ea ne schimbă complet, astfel încât nu mai suntem aceiași. Avem

dorințe, ambiții, motivații, speranțe și scopuri noi în viață. Cei ce ne-au

cunoscut înainte de a ne pocăi văd acum că suntem oameni diferiți. „Căci,

dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că

toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

În noi înșine nu avem nicio putere de a ne schimba. Poate că ne dorim ca

lucrurile să fie altfel, dar suntem neputincioși. Poate că încercăm cu disperare

să ne schimbăm viața, dar ne trezim că încă facem lucruri pe care nu ni le

dorim și nu le facem pe cele spre care năzuim cu stăruință. Dar lăudat să fie

Domnul că putem experimenta dunamis-ul Lui, fiind „întăriți în putere, prin

Duhul Lui, în omul dinăuntru”.

Simon Martin - Beulaville, NC

Cea mai mare minune este mântuirea unui suflet. (Charles Spurgeon)