Taina jertfei

 2

SEPTEMBRIE


„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge…“

Ioan 7:38

Isus n-a spus: „Cine crede în Mine va cunoaμte binecuvântarea

plinatatii lui Dumnezeu“, ci: „Din cel ce crede în Mine va curge tot

ceea ce primeste“. Învåtåtura Domnului nostru este întotdeauna

împotriva realizårii de sine. Scopul Lui nu este dezvoltarea omului;

scopul Lui este så-l facå pe om så fie exact ca El, iar caracteristica

Fiului lui Dumnezeu este dåruirea de Sine. Dacå noi credem în Isus,

important nu este ceea ce primim, ci ceea ce El revarså prin noi. Scopul

lui Dumnezeu nu este så facå din noi struguri copti si frumosi, ci så

stoarcå dulceata din noi. Din punct de vedere spiritual nu ne putem

måsura viata dupå succesul pe care-l avem, ci numai dupå ceea ce

revarså Dumnezeu prin noi, iar aceasta nu o putem måsura deloc.

Când Maria din Betania a spart vasul cu mir pretios pe care l-a

turnat pe capul lui Isus, acesta a fost un act pe care nimeni altcineva

nu l-a considerat potrivit momentului; ucenicii au spus cå a fost o

risipå. 

Dar Isus a låudat-o pe Maria pentru fapta ei de mare devotament si a spus cå oriunde se va predica Evanghelia, „se va spune si ce a fåcut ea, spre pomenirea ei“. Domnul nostru tresaltå de bucurie

când vede pe vreunul dintre noi fåcând ce a fåcut Maria, nefiind

legat de un lucru sau altul, ci fiind predat Lui cu totul. Dumnezeu a

dat viata Fiului Såu pentru ca lumea så poatå fi mântuitå; suntem

noi pregåtiti så ne dåm viata pentru El?

„Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apå vie“,

adicå sute de alte vieti vor fi încontinuu înviorate. Este timpul acum

så spargem vasul de alabastru al vieøii noastre, så încetåm så mai

dorim satisfacøia personalå si så låsåm ca viata noastrå så curgå pentru

El. Domnul nostru întreabå care dintre noi vrea så facå aceasta pentru

El.