Un model care nu e menit să rămână pe raft

 9 septembrie Pasaje biblice: Matei 6:9-15;

Luca 22:39-46


Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele

Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți

și peste cei nedrepți. (Matei 5:45)

Unii oameni asamblează modele miniaturale de camioane, de vase

maritime sau de alte lucruri. Apoi le pictează și le pun în vitrină ca să se

bucure de frumusețea lor. Detaliile fascinează privirea, dar când proprietarul

ia în mână un asemenea obiect, trebuie să îl manevreze cu mare atenție,

deoarece este foarte fragil. Cu toate acestea, modelul de rugăciune pe care

Domnul Isus l-a dat în Matei 6 este ferm și poate fi pus în aplicare oricând.

Haideți să medităm puțin la principiile lui sănătoase.

„Tatăl nostru care ești în ceruri!” Ne îndreptăm rugăciunea către o

Ființă cerească a cărei viață ne dă și nouă viață. Ne rugăm Lui ca unui Tată

binecunoscut, nu ca unei zeități reci despre care cunoaștem prea puțin și,

cu siguranță, nu ca unei persoane capricioase căreia ne străduim să-I fim pe

plac. De asemenea, Domnul Isus ne-a învățat să ne rugăm lui Dumnezeu în

contextul familiei; El este Tatăl nostru, nu numai Tatăl meu. Ce binecuvântare

să știu că sunt mulți oameni care se bucură de El ca Tată și care vin la El cu

nevoile și motivele lor de mulțumire, la fel ca mine!

„Sfințească-se Numele Tău”. Cu toate că rugăciunile noastre se înalță

de pe un pământ întinat de păcat, Tatăl nostru păstrează sfințenia Numelui

Său. Deși Numele Lui este luat în deșert prin înjurături, El nu suferă nicio

pierdere. Înălțat, curat și sacru, Numele Tatălui nostru este întotdeauna sfânt.

Să ne închinăm Lui!

„Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.”

Îngrijorările vieții ne copleșesc uneori, dar Hristos ne-a învățat să căutăm

binele Împărăției Tatălui. Deoarece este normal ca voia Împăratului să se facă

în toată Împărăția Sa, dorim ca ea să se facă pe pământ precum în ceruri.

Jay Martin - Hagerstown, MD

Tată, Ava Tată; vin acum la Tine. Sfințească-se Numele Tău.

Voia Ta să fie plăcerea sufletului meu